Ra mắt Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Jacinta Marto Giáo xứ Đình Quán

Sau một thời gian dài chuẩn bị, học hỏi và trau dồi, sáng Chúa Nhật ngày 12/05/2024, Giáo xứ Đình Quán hân hoan cử hành Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Jacinta Marto.

Vào lúc 08h30, Cha Tuyên úy Phê-rô Tạ Văn Tuân long trọng chủ sự Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Jacinta Marto với 306 đoàn sinh. Hiệp thông trong Thánh lễ có Cha Giu-se Đào Trọng Thành, Tuyên úy Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận Hà Nội, Cha Gio-an Nguyễn Đức Phú, Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Phê-rô và Phao-lô, cùng với quý Cha, quý Thầy, quý HĐMV và đại diện các hội đoàn trong giáo xứ.

Mở đầu là nghi thức thành lập Xứ đoàn được cử hành trang nghiêm và sốt sắng do cha Tuyên úy Liên đoàn Giu-se Đào Trọng Thành chủ sự. Cha Tuyên úy Liên đoàn trao thư bổ nhiệm quyết định thành lập Xứ đoàn Jacinta Marto và chính thức đón nhận Xứ đoàn gia nhập đại gia đình Thiếu nhi Thánh thể Tổng Giáo phận. Tiếp đó là nghi thức làm phép cờ, khăn và trao khăn cho các Đoàn sinh.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Tuyên úy Hiệp đoàn Gio-an Nguyễn Đức Phú, C.sS.R. đã nhấn mạnh cho các em thiếu nhi về tình yêu bao la của Thiên Chúa được bày tỏ qua những người thân cận xung quanh là cha mẹ, ông bà, cha xứ và các anh chị Huynh trưởng. Muốn ở trong tình yêu Thiên Chúa thì chúng ta phải yêu thương nhau. Cha Gio-an cũng nhắn nhủ các em noi gương thánh quan thầy Jacinta Marto, là vị Thánh nhỏ tuổi được Đức Mẹ hiện ra vào năm 7 tuổi. 

Sau phần Hiệp lễ là phần tuyên hứa của Ban điều hành và trao bổ nhiệm thư cho các Trưởng. Sau đó, trưởng đại diện tân Xứ đoàn đã thay mặt các em thiếu nhi nói lên tâm tình biết ơn tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và quý cộng đoàn đã cầu nguyện, nâng đỡ cũng như tới hiệp dâng Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn.

Ước mong Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Jacinta Marto Giáo xứ Đình Quán biết ở lại trong Chúa khi sống chân thật, yêu thương, biết hết lòng yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể và sống tốt các tôn chỉ của phong trào. 

BTT Gx. Đình Quán

Scroll to Top