Rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Ngày 24/8/1911, Đức cha Đông ra thông báo về việc Toà Thánh chọn cha Kính (Louis Marie Henri Joseph Bigolet, M.E.P) làm giám mục hiệu toà Antipharae, và được bổ nhiệm làm giám mục phó của địa phận Tây Đàng Ngoài. Ngày lễ truyền chức được ấn định vào ngày 12/11 tại Kẻ Sở. Thánh lễ này cũng là dịp tạ ơn của Đức Cha Đông nhân kỷ niệm 25 năm giám mục của ngài.

——————————

RAO SẮC ĐẶT ĐỨC CHA PHÓ KÍNH

Giám-mục Phêrô Maria Đông Vítvồ Chrysopoli gửi lời kính các thày cả địa phận Tây Đàng Ngoài được bằng yên và được hay.

1. Vậy thày xét có nhiều lẽ cần mà xin thêm một Giám mục tùy giúp việc địa phận, cho nên thày hỏi ý các đấng đoạn thì đã làm thư tâu Toà-thánh, mà Toà-thánh đã thương nhận lời xin.

Tin rất vui mừng ấy thày đã được ít lâu rồi, mà ngày hôm qua lại được hai sắc chỉ Toà-thánh gửi về việc ấy:  là một sắc đặt Đức Cha Kính làm Đức Cha phó giúp đỡ cùng nối việc thày sau này, và một sắc đặt Người làm Vítvồ Antipharê; ấy là công việc Toà-thánh điều định thì làm vậy.

2. Còn về sự truyền chức cho Đức Cha phó, thì thày đã định sẽ làm tại nhà thờ Kẻ sở ngày 12 tháng Novembrê; phần thì vì đã mời các địa phận lân cận và đến kì ấy cứ sự thường dễ đi lại hơn; phần thì vì ngày ấy đã sang năm thứ 25, từ khi Đức Cha Phước đã truyền chức Vitvồ cho thày, mà năm thứ 25 ấy tính từ khi chịu chức thày cả hay là Vítvô, vốn là năm trọng lắm trong thánh Yghêrêgia; cho nên nhân có hai dịp lễ ấy, thày ước ao cho cả địa phận được thông công ơn Đức Chúa Lời ban cho địa phận được Đức Cha phó, và ơn ban cho thày làm vậy nữa.

Ấy là bấy nhiêu lời: xin các ông và các con chiên cầu nguyện cho Đức Cha phó mới và cho thày nữa.

Tại Hà Nội, 24 Augustô 1911

† Phêrô Maria Đông Vítvồ ký

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top