Sống trong đường lối Chúa – Chúa nhật III thường niên – Năm B

SỐNG TRONG ĐƯỜNG LỐI CHÚA

 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Các bài đọc sách thánh hôm nay đưa chúng ta đến với lời mời gọi của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã có sáng kiến và mời gọi các môn đệ đi theo Ngài. Việc đi theo Chúa luôn đòi hỏi thái độ từ bỏ trong cuộc sống. Chúng ta chỉ thực sự theo đạo khi chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu mỗi ngày, biết thay đổi lối sống của mình cho phù hợp với lời mời gọi của Chúa.

Chúa mời gọi chúng ta

Trong bài đọc một, tiên tri Giona được Thiên Chúa mời gọi đi làm sứ ngôn của Ngài nơi thành Ninive. Giona đã lên đường đi tới Ninive để kêu gọi dân thành Ninive ăn năn sám hối. Dân thành Ninivê đang sống trong sự tội, thế nhưng Chúa vẫn không muốn mất một ai trong thành này. Chúa đã mời gọi họ, mong họ trở lại mà được sống bình an.

Trong thư gửi tín hữu Corinto, chúng ta cũng thấy thánh Phaolo tha thiết mời gọi mọi người hãy thay đổi lối sống vì thời giờ đã sắp kết thúc. Ngài mời gọi mọi thành phần trong cộng đoàn phải thay đối chứ không chỉ riêng thành phần nào nhất định. Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta từ bỏ để đi vào huyền nhiệm của Ngài.

Bài Tin mừng theo thánh Marco hôm nay nổi bật với lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với anh em Simôn và Anrê, với anh em Giacôbê và Gioan. Bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu mời gọi đang khi các ông làm việc thường nhật. Chúa đã mời gọi các ông không phải vì các ông có đủ tiêu chuẩn: nhưng chỉ đơn thuần là Chúa muốn các ông đi theo Ngài để loan báo cho muôn dân Tin mừng trọng đại về Nước Trời.

Theo Chúa là sẵn sàng từ bỏ

Tất cả các nhân vật xuất hiện trong ba bài đọc trong Chúa nhật này đều mang cùng một thái độ từ bỏ.

Ông Giôna đã từ bỏ quê hương, công việc, gia đình để lên đường đến với thành Ninivê. Ông không còn là người nói theo ý mình nữa, nhưng là người sống và nói theo Ý Chúa.

Dân thành Ninivê đã từ bỏ lối sống ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc, gian dâm, hối lộ… để trở về với đời sống thanh đạm, công bình, yêu thương và phục vụ. Họ không còn là dân gian ác rời xa Thiên Chúa nữa nhưng là dân sống trong ân nghĩa với Chúa.

Ông thánh Phaolô đã từ bỏ chức tước, nghề nghiệp, quê hương để lên đường đi đến với những người dân ngoại khắp nơi. Ông không còn là người lùng sục bắt bớ những người theo Giêsu nữa, nhưng là loan báo và mời gọi mọi người tin theo Giêsu.

Bốn môn đệ Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan đã từ bỏ gia đình, nghề nghiệp chài lưới để đi theo Giêsu trên hành trình rao giảng Tin mừng. Các ông không còn là những người chài lưới bắt cá nữa, nhưng là những người ra đi kéo người khác về với Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối. Sám hối là nhận thật con người mình, từ bỏ thói hư nết xấu và bước vào con đường lành. Việc theo Chúa luôn bao hàm sự từ bỏ.

Lời mời gọi cho mỗi chúng ta

Nói đến ơn kêu gọi, được Thiên Chúa kêu gọi, hay nói đến từ bỏ để theo Chúa chúng ta dễ nghĩ đến những người đi tu. Nhưng không, Chúa mời gọi hết tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ người lương thiện đến người tội lỗi, từ người thành thị đến người thôn quê, từ người Công Giáo đến người không Công Giáo… tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi hãy đi theo Ngài.

Bạn có thể giống như các môn đệ trong bài Tin mừng hôm nay được Thiên Chúa mời gọi đi với Ngài trên con đường tu trì để làm linh mục.

Bạn có thể giống như Phaolô hay Giôna được Thiên Chúa mời gọi lên đường đi rao giảng Tin mừng cho dân ngoại.

Bạn có thể giống như những người tốt lành trong cộng đoàn Corinto được Thiên Chúa mời gọi hãy trở nên thánh thiện hơn để đón chờ ngày Chúa đến trong vinh quang.

Bạn có thể là người đang sống tội lỗi đầy mình như dân thành Ninivê năm xưa được Thiên Chúa mời gọi hãy ăn năn sám hối, từ bỏ con đường cũ: thôi rượu chè nhậu nhẹt, thôi cờ bạc cá độ, thôi gian dâm ngoại tình, thôi tham ô hối lộ, thôi kiêu căng hống hách, thôi giả dối điêu ngoa…

Bạn đang được Thiên Chúa mời đi vào cuộc sống trong ân nghĩa với Ngài. Bạn hãy lên đường với quyêt tâm trở về với Ngài. Bạn sẽ có một đời sống mới. Nhưng bạn cũng phải từ bỏ để sống theo lời mời gọi của Thiên Chúa.

Bạn hãy quan tâm đến người khác; hãy bao dung rộng lượng; hãy công bằng với công nhân; hãy thành thật trong thi cử; hãy tận tâm với công việc; hãy nhân ái với tội nhân; hãy biết nói lời yêu thương với mọi người; và trên tất cả, bạn hãy để cho Chúa có chỗ trong ngày sống của bạn. Đó là bạn đang theo Chúa trong cuộc sống thường nhật của mình.

Lạy Chúa, sống giữa một xã hội buông thả luân lý, con muốn theo Chúa nhưng thật khó cho con. Xin Chúa thức tỉnh tâm hồn con để con biết trở về với lòng mình. Xin Chúa gia tăng sức thiêng để con can đảm nhận thật bản thân con. Xin Ngài vực con lên và dìu con tiến bước trong đường lối của Ngài.

Lm. Giuse Lê Danh Tường

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top