Suy niệm Chúa nhật XIII thường niên B

“Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được” (Mc 5, 41)

Chúa Giêsu bước vào nhà em bé, Người cầm lấy tay nó và nói : “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”

Thế giới ngày hôm nay đang cần đến câu trả lời của cá nhân mỗi người chúng ta đối với lời truyền của Chúa Giêsu là Chúa sự sống : “Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đến gặp gỡ con người trong trong những hoàn cảnh khó khăn và đau đớn nhất. Phép lạ phục sinh cho con gái ông Giairô cho chúng ta thấy rõ quyền lực của Thiên Chúa trên sự dữ và sự chết. Ngài là Chúa của sự sống, và là Đấng chiến thắng sự chết.

Nhưng chúng ta đừng quên rằng, nguyên nhân gốc rễ của sự dữ, của bệnh tật, của sự chết, là chính tội lỗi dưới mọi hình thức. Trong trái tim của từng người nói riêng và nhân loại nói chung tàng ẩn một căn bệnh ảnh hưởng đến tất cả mọi người đó là tội lỗi. Tội lỗi cá nhân, ngày càng bén rễ sâu vào trong tâm thức con người, nó làm cho con người mất đi ý thức về chính Chúa. Đúng thế, chúng ta đừng đánh mất ý thức về Thiên Chúa trong con người chúng ta. Đừng làm suy giảm nhận thức về Thiên Chúa trong chúng ta. Bởi con người không thể lấy cái thiện vượt cái ác nếu không tác động của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta kín múc lấy ân sủng, và sự sống từ chính Ngài, để chống lại tội lỗi và sự chết.

Tiếp đến, chúng ta cũng phải thấy được những tác động của xã hội đối với tội lỗi để xây dựng một thế giới xứng đáng với phẩm giá con người. Có những tệ nạn xã hội nảy sinh một điều có thật là “liên minh của tội lỗi”. Vậy, tất cả chúng ta hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin (1 Tim 6, 12) cho phẩm giá con người, phẩm giá của tình yêu, cho một cuộc sống cao đẹp, một cuộc sống của con cái Thiên Chúa. Chiến thắng tội lỗi với sự trợ giúp của Thiên Chúa là thứ tha, đây là một sự chữa lành, sự phục sinh. Đừng sợ những đòi hỏi của tình yêu Đức Kitô. Trái lại, hãy sợ sự nhu nhược, sự phóng túng, tìm kiếm tư lợi của chúng ta, như tính ích kỷ, và tất cả những gì lấn át tiếng nói của Chúa Kitô, vọng đến với tất cả chúng ta rằng,: “Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Độ

Tham khảo thêm

SUY NIỆM NGÀY LỄ

Scroll to Top