bác ái

Bữa cơm tình thương

Hơn 100 xuất cơm đã được phân phát cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa điểm: Bệnh Viện K và nhà thờ giáo xứ Hà Đông vào ngày 26/6/2022.

Caritas giáo xứ Đàn Giản đi ra vùng ngoại biên

Caritas giáo xứ Đàn Giản đã thực hiện chuyến thiện nguyện đầu tiên bên ngoài Tổng Giáo Phận, lên vùng truyền giáo Lào Cai, thuộc Giáo phận Hưng Hóa, để lan tỏa tình yêu của Chúa cho mọi người, nhất là những người gặp khó khăn, bệnh tật.

Scroll to Top