cáo phó

Cáo phó: Cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Viêng – Thân phụ nữ tu Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thảo – Dòng Mân Côi Bùi Chu

Cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Viêng – Thân phụ nữ tu Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thảo – Dòng Mân Côi Bùi Chu, đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 19g00, Chúa Nhật ngày 31tháng 07 năm 2022

Cáo phó: Cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Viêng – Thân phụ nữ tu Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thảo – Dòng Mân Côi Bùi Chu Đọc tiếp »

Scroll to Top