giáo hạt thanh oai

Linh mục các Giáo hạt tĩnh tâm tháng 6/2023

Tháng 6 – Tháng Giáo hội dành riêng để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục. Cùng với ý nguyện đó, các linh mục đang phục vụ tại các Giáo hạt trong Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội đã tổ chức tĩnh tâm và họp bàn các cộng việc mục vụ chung.

Scroll to Top