giáo lý

Giáo lý viên hội thảo về “Tầm quan trọng của Giáo lý trong đời sống Đức tin”

“Tầm quan trọng của giáo lý trong đời sống Đức tin” là đề tài buổi hội thảo thứ 5 của Tiền Công nghị Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội được diễn ra vào sáng thứ Sáu ngày 25/3/2022, tại giáo xứ Xuân Bảng do Ủy ban Giáo lý TGP tổ chức. Ngày hội thảo đã nói lên tầm quan trọng của lãnh vực này đối với đời sống của mỗi Kitô hữu qua việc phải làm sao sống đạo và giữ đạo cho tốt.

Tài liệu học hỏi giáo lý

Ban Giáo lý Tổng Giáo phận kính gửi đến quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và anh chị em giáo dân bản Toát yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và Tài liệu hỗ trợ giảng dạy dành cho Giáo lý viên.

Scroll to Top