gx chính tòa hà nội

Lm. Giuse Trần Xuân Vị

Lm. Giuse Trần Xuân Vị Phó xứ Chính Tòa Sinh năm: 1989 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội – Số 1 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Scroll to Top