học giáo lý

Bài học Tin mừng theo Thánh Matthêu – Số 02

Chúa Giê-su là ai? Ai là cha mẹ của Ngài? Ngài đích thực từ đâu đến? Đây là các câu hỏi của những người đương thời với Chúa Giêsu cũng như những người trong cộng đoàn của Thánh Mát-thêu. Đây cũng là những câu hỏi của nhiều người trong chúng ta hôm nay.

Bài học Tin mừng theo Thánh Matthêu – Số 02 Đọc tiếp »

Tại sao chúng ta nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”? – Cùng nhau học giáo lý

Khi xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Ngài. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng lòng thương xót của Ngài, vì trong Chúa Con và qua các Bí tích.

Tại sao chúng ta nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”? – Cùng nhau học giáo lý Đọc tiếp »

Scroll to Top