học giáo lý

Bài học Tin mừng theo Thánh Matthêu số 02

Chúa Giê-su là ai? Ai là cha mẹ của Ngài? Ngài đích thực từ đâu đến? Đây là các câu hỏi của những người đương thời với Chúa Giêsu cũng như những người trong cộng đoàn của Thánh Mát-thêu. Đây cũng là những câu hỏi của nhiều người trong chúng ta hôm nay.

Dẫn nhập Tin mừng theo Thánh Mát-thêu

Chương trình “Giáo Lý Kinh Thánh” của Tổng Giáo Phận Hà Nội với chuyên mục: “Học hỏi Tin Mừng theo thánh Mátthêu”. Hôm nay chúng ta bắt đầu số đầu tiên với chủ đề: “Dẫn nhập Tin Mừng theo thánh Mátthêu”.

Scroll to Top