lời chúa mỗi ngày

Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837) Đọc tiếp »

Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (Linh mục), Thánh Mactinô Tạ Đức Thịnh (Linh mục), Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (Linh mục), Thánh Mactinô Thọ (Trùm họ), và thánh Gioan Baotixita Cỏn (Lý trưởng)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử:  Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi – Linh mục (1793-1840) Ngày 08/11: Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh – Linh mục (1760-1840) Ngày 08/11: Thánh Phaolô Nguyễn Ngân – Linh mục (1790-1840) Ngày 08/11: Thánh Martinô Thọ (Nho) – Viên chức Thu Thuế (1787-1840) …

Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (Linh mục), Thánh Mactinô Tạ Đức Thịnh (Linh mục), Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (Linh mục), Thánh Mactinô Thọ (Trùm họ), và thánh Gioan Baotixita Cỏn (Lý trưởng) Đọc tiếp »

Scroll to Top