suy niệm ngày lễ

“Ngôi Lời đã làm người” – Suy niệm Lễ Giáng Sinh

“Ngôi Lời đã làm người” Suy niệm Lễ Giáng Sinh Có lần, khi dẫn các vị khách không cùng tôn giáo đi thăm hang đá Giáng Sinh, có vị đã hỏi ý nghĩa của dòng chữ ghi trên hang đá “Ngôi Lời đã làm người”, tôi thấy thật khó để giải thích một điều cốt lõi …

“Ngôi Lời đã làm người” – Suy niệm Lễ Giáng Sinh Đọc tiếp »

Scroll to Top