thiếu nhi thánh thể

Chiến dịch hè năm 2022

Liên đoàn Đaminh Savio Tổng Giáo phận Hà Nội (TGP HN) soạn ra chương trình “Chiến dịch Hè 2022” với chủ đề “Cứ để trẻ em đến với Thầy”

Scroll to Top