Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011 – Phần II & III

taize-trans-200

PHẦN II: DIỄN TIẾN BUỔI CỬ HÀNH

taize-trans-200

Buổi cử hành bao gồm:

I. Qui tụ cộng đoàn

II. Cử hành Lời Chúa

III. Các lời cầu nguyện thống hối và xin ơn an bình

IV. Những lời nguyện xin cho các Kitô hữu hiệp nhất

V. Sai đi

I. Qui tụ cộng đoàn

Chúng ta qui tụ cộng đoàn theo cách thức quen thuộc của địa phương; trong khi hát mở đầu, chúng ta có thể rước các biểu tượng phù hợp và đặt trước mặt cộng đoàn. Sau lời chào mở đầu, người chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn và những người có trách nhiệm qui tụ buổi cử hành. Như thế, cộng đoàn được mời gọi chuẩn bị cử hành và ca tụng Thiên Chúa bằng những cách thức mở đầu và lời cầu nguyện dẫn nhập xướng đáp theo truyền thống Á đông.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc sách Công vụ Tông đồ là trung tâm của buổi cử hành và từ bài đọc này chúng ta sắp xếp các phần khác. Khi chọn bản văn trong sách Công vụ Tông đồ này, Ủy ban chuẩn bị tài liệu của cộng đoàn Giêrusalem muốn nhấn mạnh đến việc trung thành nghe lời các Tông đồ giảng dạy và đặt mọi sự làm của chung như những yếu tố làm nên sự hiệp nhất. Bài giảng có thể triển khai theo các chủ đề này hoặc nhấn mạnh cho các Kitô hữu trên khắp thế giới thấy được sự cần thiết phải nâng đỡ những anh chị em đang làm chứng cho Tin mừng tình yêu ở Đất Thánh bằng lời cầu nguyện.

Sau bài giảng, có thể dành ít phút suy niệm trong thinh lặng hay trong tiếng nhạc nhẹ. Cũng có thể xin của lễ hay quyên tiền giúp các Kitô hữu hay cho các tổ chức (trường học, bệnh viện …) và trao cho một tổ chức có uy tín của Giáo hội.

III. Cầu nguyện thống hối và xin ơn an bình

Trong phần cầu nguyện này, chúng ta có thể làm những cử chỉ mang tính tượng trưng.

Cách 1

Trong phần rước mở đầu, đoàn rước đem theo nến sáng và đặt trước cộng đoàn. Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, tắt đi một cây, còn cây nến lớn nhất hay cây nến phục sinh vẫn để cháy; ánh sáng trong nhà thờ được tắt hết. Cuối lời cầu nguyện xin ơn bình an, phát cho mỗi người tham dự một cây nến nhỏ. Phần tuyên xưng đức tin có thể đọc Kinh tin kính của công đồng Nicê hay Kinh tin kính của các Tông đồ hay một cách tuyên xưng đức tin truyền thống khác, sau đó mọi người tham dự chúc bình an cho nhau trong ánh sáng nến. Tiếp đến là các ý cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, theo hình thức xướng đáp; sau mỗi ý nguyện, lại thắp lên một cây nến đã tắt lúc trước và thắp từng cây một (lấy lửa từ cây nến lớn hay cây nến phục sinh). Những người tham dự được mời gọi mang cây nến mà họ đã được phát về nhà và tiếp tục thắp sáng vào mỗi buổi chiều trong suốt tuần cầu nguyện này và nếu có thể, thì để cây nến ấy tiếp tục cháy sáng và đặt ở cửa sổ nhà để kéo dài thêm đêm canh thức cầu nguyện và tưởng nhớ đến các Kitô hữu ở Đất Thánh và những nơi khác đang bị thử thách vì đức tin.

Cách 2

Sắp xếp một nhóm (trẻ em hay là thanh niên chẳng hạn) chuẩn bị trước một “hình ghép” (hình Đức Giêsu, hình thánh giá, hình một nhà thờ, hay bất cứ biểu tượng nào về sự hiệp nhất xét là xứng hợp) và cắt nó ra thành những mảnh lớn. Trong phần lời nguyện xướng đáp, một số người đại diện cho cộng đoàn đang hiện diện lên trước cộng ghép từng mảnh của tấm hình lại vào một cái khung. Cuối lời cầu nguyện xướng đáp, tấm hình ghép sẽ là biểu trưng cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trong một thân thể duy nhất của Đức Kitô, trong sự đa dạng phong phú về những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội.

Cách 3

Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, xông hương cho các thành viên của mỗi cộng đoàn, để diễn tả lòng nhân hậu của Chúa bao phủ tội lỗi chúng ta và hồng ân của Ngài chữa lành chúng ta. Đặt một chậu than hồng ở giữa cộng đoàn hay gần bục đọc lời Chúa. Sau mỗi lời nguyện thống hối, người đọc lời nguyện hay một người khác trong cộng đoàn lại bỏ hương vào chậu than. Cử chỉ này biểu lộ thái độ của cả cộng đoàn muốn nhìn nhận tội lỗi của mình và đón nhận lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

IV. Lời cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Những lời cầu nguyện này gợi lên hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Giêrusalem. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay thế những lời cầu nguyện này bằng các lời cầu nguyện theo hoàn cảnh riêng của địa phương để biểu lộ cho người khác thấy, ở khắp nơi, chúng ta luôn luôn tìm cách để vượt lên những chia rẽ và hướng tới sự hiệp thông hữu hình hoàn toàn. Các lời cầu nguyện này do một người chủ sự và một người đọc dẫn dắt, cộng đoàn đáp lại sau mỗi cầu nguyện. Phần cầu nguyện này kết thúc bằng kinh Lạy Cha. Mỗi người có thể đọc bằng ngôn ngữ riêng của mình, hay bằng tiếng Aram, một ngôn ngữ mà ngày nay một số Kitô hữu ở Thành thánh vẫn sử dụng.

V. Sai đi

Cộng đoàn khẩn nài Thiên Chúa chúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ giả loan báo Tin mừng hoà giải. Có thể kết thúc buổi cử hành bằng một bài hát.

PHẦN III: CỬ HÀNH NGHI THỨC ĐẠI KẾT

[Cs: Chủ sự – Cđ: Cộng đoàn – Nd: Người dẫn]

I. Qui tụ cộng đoàn

Mở đầu:

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cđ: Amen.

Cs: Cùng với các Kitô hữu Giêrusalem và các tín hữu ở …., trong Thiên Chúa Cha và trong Đức Giêsu Kitô, chúc anh chị em ân sủng và bình an (1 Thessalônica 1,1).

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Lời chào

Cs: Lạy Thiên Chúa nhân hậu và yêu thương, Ngài đã tạo dựng chúng con giống hình ảnh Ngài.

Cđ: Chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa.

Cs: Chúng con qui tụ nhau đây nhân danh Chúa để nài xin Chúa tái tạo sự hiệp nhất của những người cùng tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, là Đức Chúa và là Đấng Cứu Độ toàn thể nhân loại.

Cđ: Ôi lạy Chúa, xin lắng nghe và dủ lòng thương xót chúng con.

Cs: Xin nâng đỡ chúng con vì chúng con yếu đuối và xin dùng Thánh Thần Chúa tăng sức mạnh cho chúng con.

Cđ: Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin qui tụ chúng con trong sự hiệp nhất.

Cs: Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch ân sủng, qua các ngôn sứ, Chúa đã hứa làm cho Giêrusalem trở thành nơi cư ngụ cho nhiều dân tộc và trở thành mẹ của muôn dân nước. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà làm cho Giêrusalem, thành đô mà Chúa đã thăm viếng, trở thành nơi cho tất cả mọi người có thể sống với Chúa và gặp gỡ nhau trong hoà bình. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, ước gì Thánh Thần Chúa làm cho mọi tâm hồn được sống động, gỡ bỏ những rào cản chia rẽ, xoá đi những nghi ngờ, chấm dứt hận thù và cho dân Ngài, một khi đã được chữa lành khỏi những chia rẽ, có thể sống trong sự công chính và an bình. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu cho thành thánh Giêrusalem của Chúa. Xin hãy cất đi những khổ đau của thành thánh và qui tụ thành thánh trong sự hiệp nhất. Xin hãy làm cho thành thánh nên ngôi nhà Chúa ngự, nên thành đô hoà bình và nên ánh sáng cho muôn dân. Xin tăng cường sự hiệp nhất nơi thành thánh và giữa những người dân thành thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Chúa, giờ đây, xin hãy mở đôi tai và trái tim chúng con để chúng con lắng nghe lời Chúa và xin giúp chúng con sống trung thành hơn với Lời Chúa trong lời nói và việc làm hầu danh Chúa được tôn vinh và triều đại Chúa, Ba Ngôi Chí Thánh, là Cha, Con và Thánh Thần, được rộng mở.

Cđ: Amen.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng dưới đây dùng vào các dịp chung trong Năm,

còn Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng cho Tuần Cầu Nguyện được soạn riêng ở Phần IV:

“Bản Văn Kinh Thánh, Suy niệm và Lời nguyện cho tám ngày”.

Cs: Chúng ta hãy cầm lòng cầm trí.

Bài đọc I: Sáng thế 33, 1-4 hay Isaia 58, 6-10

Đáp ca: Thánh vịnh 96, 1-13

Nd đọc: câu 1, 2, 3

Nd đọc: câu 4, 5, 6

Nd đọc: câu 7, 8, 9

Nd đọc: câu 10

Nd đọc: câu 11, 12a

Nd đọc: câu 12b, 13

Sau mỗi lời đọc, cộng đoàn đáp: Hãy ca tụng Chúa bằng một bài ca mới vì Người đã thực hiện những kì công (hay dùng một bài hát khác dựa trên lời Thánh vịnh 96).

Bài đọc II: Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Alleluia: Hãy để của lễ trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em mình đã, rồi trở lại dâng lễ vật. Alleluia.

Tin mừng: Matthêô 5, 21-26

Bài giảng

Hát

III. Lời nguyện thống hối và xin ơn an bình

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại các cộng đoàn tín hữu Giáo hội sơ khai đã chuyên cần nghe lời các Tông đồ giảng dạy, đã sống hiệp thông huynh đệ với nhau, mà xưng thú những khuyết điểm của mình vì chúng ta đã chưa trung thành với Chúa và chưa huynh đệ bác ái với anh em. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại nỗi kinh sợ đã từng xâm chiếm tâm hồn các tín hữu Giáo hội sơ khai khi họ chứng kiến nhiều điềm thiêng dấu lạ do các Tông đồ làm, mà xưng thú những gì còn hẹp hòi trong cái nhìn của chúng ta, những hẹp hòi ngăn cản chúng ta không thể khám phá ra vinh quang trong công trình Thiên Chúa đang thực hiện giữa chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại các tín hữu thời Giáo hội sơ khai đã để mọi sự làm của chung và nâng đỡ nhau trong lúc thiếu thốn, mà xưng thú rằng chúng ta vẫn khư khư giữ của bỏ mặc người nghèo. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta nhớ lại các tín hữu Giáo hội sơ khai ngày ngày chuyên cần cầu nguyện và dự lễ bẻ bánh tại tư gia, với lòng đơn sơ vui vẻ, mà xưng thú rằng chúng ta vẫn còn thiếu tình yêu thương và quảng đại với người khác. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ơn tha thứ của Thiên Chúa được bảo đảm

Cs: Đây là điều tiên tri Gioen đã loan báo: “Trong những ngày đó, Chúa phán, ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên hết mọi người phàm… Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ”.

Chúng ta, những người đang mong chờ Chúa đến, chúng ta cũng được bảo đảm rằng, trong Đức Kitô, chúng ta được tha thứ, được đổi mới và phục hồi trong sự hiệp nhất.

Lời chúc bình an

Cs: Chúa Kitô là bình an của chúng ta. Người đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa nơi thân xác duy nhất của Người trên thập giá. Chúng ta qui tụ nhau nhân danh Người và để chia sẻ ơn bình an của Người.

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng…..

Tuyên xưng đức tin (Đọc Kinh Tin kính của các Tông đồ, hay của Công đồng Nicê hay hình thức khác xét là phù hợp ).

Hát

IV. Lời nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Cs: Trong Đức Kitô, thế giới được giao hoà với Thiên Chúa và Thiên Chúa trao cho chúng ta sứ điệp hoà giải của Ngài. Là những sứ giả của Đức Kitô và được trao phó sứ mạng tiếp tục công trình hoà giải của Ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

Cs: Khi chúng con cùng nhau cầu nguyện theo những truyền thống khác nhau,

Cđ: Vì Cha là Đấng Thánh, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con cùng nhau đọc Sách Thánh bằng ngôn ngữ khác nhau và trong những hoàn cảnh sống khác nhau,

Cđ: Vì Cha đã tỏ mình ra cho chúng con, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con thiết lập mối liên hệ huynh đệ giữa người Do thái, người Công giáo, người Hồi giáo, khi chúng con phá đổ những bức tường của sự vô cảm và hận thù,

Cđ: Vì Cha là nhân hậu, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con xây dựng công lý và tình liên đới, khi chúng con không còn kinh hãi nhưng hết lòng tin tưởng,

Cđ: Vì Cha là Đấng ban ơn trợ lực, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Ở bất cứ nơi đâu có người đau khổ vì chiến tranh và bạo lực, vì bất công và bất bình đẳng, vì bệnh tật và định kiến, vì nghèo đói và thất vọng, xin dẫn chúng con đến cùng thập giá Đức Kitô và đến với nhau,

Cđ: Vì Con Cha đã bị mang thương tích, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Cùng với các Kitô hữu nơi Đất Thánh, chúng con làm chứng rằng Đức Giêsu đã sinh tại Bêlem, đã rao giảng Tin mừng tại Galilê, đã chết và đã sống lại và chúng con làm chứng rằng Chúa Thánh Thần đã hiện xuống tại Giêrusalem; khi chúng con nài xin hoà bình và công lý cho mọi người, với một niềm xác tín và hy vọng chắc chắn rằng triều đại Cha đang đến,

Cđ: Vì Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Kinh Lạy Cha (Đọc theo ngôn ngữ của mình)

V. Sai đi

Cộng đoàn nài xin Thiên Chúa ban phúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ giả cho Tin mừng hoà giải của Thiên Chúa. Có thể hát một bài hát để kết thúc.

Cs: Xin Chúa Cha, Đấng luôn trung tín với lời đã hứa và là Đấng luôn ban ơn trợ giúp chúng ta, nâng đỡ anh chị em trong việc bảo vệ công lý và giúp anh chị em biết cố gắng xóa bỏ đi những chia rẽ bất hoà.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Con, Đấng đã thánh hoá vùng Đất Thánh bằng sự giáng sinh và thực thi sứ mạng, bằng cái chết và sự phục sinh của Người, ban cho anh chị em ơn cứu độ, ơn hoà giải và ơn an bình.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã qui tụ các Kitô hữu đầu tiên ở Giêrusalem trong sự hiệp nhất, liên kết anh chị em luôn trung tín với lời giảng dạy của các Tông đồ và sống hiệp thông huynh đệ, luôn siêng năng cầu nguyện và tham dự lễ bẻ bánh và xin Ngài ban ơn trợ lực để anh chị em biết sống và rao giảng Tin mừng.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần, ban phúc lành và gìn giữ anh chị em, để anh chị em ra đi loan báo Tin mừng cho khắp thế giới.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Cs: Ban phép lành

Nguyện xin phúc lành bình an và công chính của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta; xin phúc lành của Chúa Con, Đấng lau khô nước mắt của tất cả những ai đang khổ đau trên thế giới, đồng hành với chúng ta. Và xin phúc lành của Chúa Thánh Thần, Đấng mời gọi chúng ta sống hoà giải và hy vọng, đồng hành với chúng ta từ giờ đây cho đến muôn đời.

Cđ: Amen.

Hát

KINH CẦU CHO HIỆP NHẤT

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu,

trước ngày chịu chết vì chúng con,

Chúa đã nguyện cầu

cho các Tông đồ và tất cả mọi người

được liên kết với nhau nên một,

như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn

về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận,

và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm,

lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa

hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con

luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo,

xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa

con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,

đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

Tài liệu dùng trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này

được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp

“Textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2011”.

+ Giuse Vũ Văn Thiên

Giám mục Giáo phận Hải Phòng

chuyển dịch

Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu

Nguồn: hdgmvietnam.org

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top