Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) của Đại hội Dân Chúa Việt Nam (21–25 tháng 11/2010)

TaiLieuLamViecDaiHoiDanChuaVN

Trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu Tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa.

Cách tổng quát, Tài liệu làm việc gồm 2 phần chính: (1) Nền tảng thần học, (2) Hướng đi mục vụ, chia ra thành 4 chương:

– Dẫn nhập(số 1)
– Chương I(số 2-10)Mầu nhiệm: Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam
– Chương II(số 11-17)Hiệp thông: Giáo Hội như dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau
– Chương III(số 18-32)Sứ vụ: Giáo Hội Việt Nam và sứ vụ loan báo Tin Mừng
– Chương IV(số 33-37)Những hướng đi mục vụ

Download “Tài liệu làm việc Đại hội Dân Chúa Việt Nam” (PDF)

TaiLieuLamViecDaiHoiDanChuaVN

BBT
Ủy Ban Năm Thánh (Theo hdgmvietnam.org)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top