Tháng Chín – 2020

Tháng Chín – 2020

Tháng Bảy (t), Tháng Tám (đ) – Canh Tý

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng tài nguyên của địa cầu.

Xin cho tài nguyên của địa cầu không bị chiếm đoạt một cách bất chính, nhưng được khai thác một cách hợp lý và được chia sẻ một cách công bằng.

01  14  X  Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên.

1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

02  15  X  Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

03  16  Tr  Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng,  Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

04  17  X  Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

05  18  X  Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (U1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (U1838), Tử đạo.

1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

06  19  X  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Đông Lao, La Phù, Cẩm Sơn (Kẻ Non), Kẻ Nghệ, họ Nhân Khang, họ Ỷ Quan và họ Quang Xán chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Cùng nhau học giáo lý

339. Hỏi: Tội lỗi đe dọa hôn nhân như thế nào?

Thưa: Vì nguyên tội đã gây đổ vỡ cho sự hiệp thông, được Ðấng Sáng Tạo ban tặng, giữa người nam và người nữ, nên sự kết hợp hôn nhân luôn bị đe dọa bởi bất hoà và sự không chung thuỷ. Tuy nhiên, với lòng nhân từ vô bờ bến, Thiên Chúa ban cho người nam và người nữ ân sủng để họ thực hiện sự kết hợp đời sống của họ theo đúng ý định nguyên thủy của Ngài.

340. Hỏi: Cựu Ước dạy gì về hôn nhân?

Thưa: Ðặc biệt qua việc giáo dục của Lề luật và các tiên tri, Thiên Chúa giúp đỡ dân Ngài dần dần trưởng thành trong ý thức về tính duy nhất và sự bất khả phân ly của hôn nhân. Hôn ước giữa Thiên Chúa với Israel chuẩn bị và tượng trưng cho Giao ước mới, được Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô hoàn thành với Hội thánh là Hiền thê của Người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

07  20  X  Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên.

X Hôm nay, nhớ ngày Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

08  21  Tr  Thứ Ba Tuần XXIII Thường niên.

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

09  22  X  Thứ Tư Tuần XXIII Thường niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

10  23  X  Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên.

1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.

11  24  X  Thứ Sáu Tuần XXIII Thường niên.

1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

12  25  X  Thứ Bảy Tuần XXIII Thường niên.

(Tr) Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.

13  26  X  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ và họ Tiêu Viên chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.   

Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

Cùng nhau học giáo lý

341. Hỏi: Ðức Kitô đem lại điều mới mẻ nào cho hôn nhân?

Thưa: Ðức Giêsu Kitô không những tái lập quy định từ ban đầu do Thiên Chúa muốn, mà Người còn ban ân sủng để con người có thể sống hôn nhân trong phẩm giá mới của Bí tích, là dấu chỉ về tình yêu phu thê của Người đối với Hội thánh: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ mình như Ðức Kitô đã yêu thương Hội thánh” (Ep 5, 25).

342. Hỏi: Có buộc tất cả mọi người phải kết hôn hay không?

Thưa: Hôn nhân không phải là một sự bắt buộc cho hết mọi người. Ðặc biệt, Thiên Chúa kêu gọi một số người nam và người nữ, để theo Chúa Giêsu trong đời sống khiết tịnh và độc thân vì Nước Trời, giúp họ từ bỏ thiện ích to lớn của hôn nhân để lo toan những công việc của Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Người. Như thế, họ trở thành dấu chỉ cho sự ưu tiên tuyệt đối của tình yêu Ðức Kitô và sự sốt sắng mong chờ ngày Người đến trong vinh quang.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

14  27  Đ  Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15  28  Tr  Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Hr 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35.

16  29  Đ  Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.

17  01/8  X  Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo

1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

18  02  X  Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (U1840), Tử đạo.

1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

19  03  X  Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

20  04  X  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Lan Mát, Trình Xá, Vạn Điểm, họ Thành Lập, họ Mai Động, và họ Vạn Thắng chầu Mình Thánh.

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (U1837), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên. Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Cùng nhau học giáo lý

343. Hỏi: Bí tích Hôn phối được cử hành thế nào?

Thưa: Vì hôn nhân làm cho các người phối ngẫu sống một bậc sống công khai trong Hội thánh, nên việc cử hành Phụng vụ của Bí tích này cũng công khai, dưới sự chứng kiến của vị tư tế (hay của người chứng hôn được Hội thánh ủy thác) và các nhân chứng khác.

344. Hỏi: Sự ưng thuận kết hôn là gì?

Thưa: Sự ưng thuận kết hôn là ý muốn do người nam và người nữ bộc lộ, để tự hiến cho nhau một cách dứt khoát, với mục đích sống một giao ước tình yêu chung thủy và sung mãn. Vì chính sự ưng thuận làm thành Bí tích Hôn phối, nên sự ưng thuận là điều không thể thiếu và cũng không thể thay thế được. Ðể Bí tích Hôn phối thành sự, sự ưng thuận phải có đối tượng là hôn nhân đích thực; và sự ưng thuận đó phải là một hành vi nhân linh ý thức và tự do, không do bị ép buộc hay vì sợ hãi một quyền lực nào.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

21 05  Đ  Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên.

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (U1838);

và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (U1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22  06  X  Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

23  07  Tr  Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.

Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

24  08  X  Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.

Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

25  09  X  Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

26  10  X  Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

(Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

27  11  X  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đồng Phú, Gò Cáo, Lường Xá, họ Đinh Đồng, họ Lưu Xá ngoại, họ Thọ Cầu và họ Kẻ San chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32.

Cùng nhau học giáo lý

345. Hỏi: Phải làm gì khi một trong hai người phối ngẫu không phải là công giáo?

Thưa: Ðể hợp pháp, các hôn nhân hỗn hợp (giữa người công giáo và người đã Rửa tội ngoài công giáo) cần có sự cho phép của thẩm quyền Giáo hội. Các hôn nhân khác đạo (giữa người công giáo và người không Rửa tội), để thành sự, cần phải có phép chuẩn. Trong mọi trường hợp, điều chính yếu là đôi hôn phối phải ý thức chấp nhận những mục đích và đặc tính căn bản của hôn nhân; và về phần người công giáo, phải chấp nhận những cam kết là giữ đức tin và bảo đảm việc Rửa tội cũng như giáo dục công giáo cho con cái, cũng phải báo cho người phối ngẫu biết những điều ấy.

346. Hỏi: Bí tích Hôn phối có những hiệu quả nào?

Thưa: Bí tích Hôn phối tạo nên một mối dây liên kết vĩnh viễn và độc nhất giữa hai người phối ngẫu. Chính Thiên Chúa đã xác nhận sự ưng thuận của những người kết hôn. Như thế, hôn nhân thành sự và hoàn hợp giữa những người đã được Rửa tội không bao giờ có thể tháo gỡ được. Mặt khác, Bí tích cũng trao ban cho đôi vợ chồng ân sủng cần thiết để họ đạt tới sự thánh thiện trong đời sống lứa đôi, cũng như trong việc sinh con có trách nhiệm và giáo dục con cái.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

28 12  X  Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên.

(Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

(Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

G 1,6-22; Lc 9,46-50.

29  13  Tr  Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên.

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a);   Ga 1,47-51.

30  14  Tr  Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.

 Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top