Tháng Mười Hai – 2021

Tháng Mười (t), Tháng Mười Một (đ) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, họ được kêu gọi để loan báo Lời Chúa. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin cho họ trở thành chứng nhân can trường và sáng tạo của Lời Chúa.

01  27  Tm  Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

 Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

02  28  Tm  Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

03  29  Tr  Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THÀY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1991). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Ngài.

Không cử hành thánh lễ cầu cho người qua đời (D2,D3) trừ lễ an táng.

Lễ kính Thánh Chủ chăn:

1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

Kinh thần vụ: Kính Thánh Chủ chăn.

04  01/11 Tm  Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

05  02  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Cửa Bắc, Mạc Thượng, Đồng Đội, Chúc Lý, Khắc Cần, họ Du My, họ Linh Thượng, họ Ngọc Lâu, và họ Phú Hiền chầu Mình Thánh.

Kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện. Đối với giáo xứ Sở Kiện, lễ trọng kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường sẽ được cử hành vào ngày 06/12/2021.

Không đọc Kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng. 

Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6. 

Cùng nhau học giáo lý

474. Hỏi: Chúng ta có trách nhiệm nào đối với thân xác?

Thưa: Chúng ta phải chăm sóc sức khỏe thân xác của mình và của tha nhân cách hợp lý, nhưng phải tránh xa việc tôn thờ thân xác và mọi thứ thái quá. Ngoài ra còn phải tránh việc sử dụng ma túy, vì nó gây nên sự hủy hoại trầm trọng cho sức khỏe và đời sống con người, cũng phải tránh sự lạm dụng các thứ như thực phẩm, rượu, thuốc hút và các thứ thuốc men.

475Hỏi: Khi nào các thí nghiệm khoa học, y khoa hay tâm lý, trên con người hay nhóm người, là hợp pháp về mặt luân lý?

Thưa: Về mặt luân lý, các thí nghiệm ấy là hợp pháp nếu chúng phục vụ cho lợi ích toàn vẹn của cá nhân và xã hội, mà không gây ra những rủi ro không cân xứng cho sự sống và sự toàn vẹn thể lý hay tâm lý của các cá nhân; những người nhận thí nghiệm phải được thông báo trước, và đã ưng thuận.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

06  03  Tm  Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng. 

(Tr) Thánh Ni-cô-la, Giám mục.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. 

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, thầy giảng (+1861), Tử đạo. 

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

07  04  Tr  Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Am-brô-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

08  05  Tr  Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng. 

Lễ tước hiệu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện. 

Đọc (hát) Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09  06  Tm  Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. 

Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

10  07  Đ  Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục (+1839); và Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), Linh mục (+1839), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-rê-tô.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. 

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

11  08  Tm  Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. 

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

12  09  Tm (Η)  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần ΙΙΙ.

Xứ Phú Mỹ, Trại Mới, Cao Mật Bến, họ Thượng Đồng, họ Đạo Nguyên và họ Mỹ Duệ chầu Mình Thánh.

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ (+1840), Tử đạo.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không cử hành lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe), và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

 Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18.

Cùng nhau học giáo lý

476. Hỏi: Trước và sau khi chết, có được phép hiến tặng và ghép các bộ phận hay không?

Thưa: Về mặt luân lý, việc ghép các bộ phận cơ thể có thể được chấp nhận với sự ưng thuận của người cho và không gây nguy hiểm quá đáng cho người đó. Hiến tặng các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý, nhưng trước khi lấy các bộ phận đó, phải xác định người hiến tặng chắc chắn đã chết.

477. Hỏi: Những việc nào đối nghịch với việc tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của con người?

Thưa: Những việc đó là: bắt cóc, bắt người làm con tin, khủng bố, tra tấn, bạo lực, trực tiếp làm người ta vô sinh. Việc cắt bỏ một phần thân thể của một người chỉ được chấp nhận về mặt luân lý nếu mục đích là để chữa bệnh cho chính người đó.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

13  10  Tm  Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

14  11  Tr  Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục,  Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

15  12  Tm  Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng. 

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. 

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

16  13  Đ  Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (+1838); Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (+1838); Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). 

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. 

Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

Hướng dẫn phụng vụ các ngày mùa Vọng từ 17/12 đến ngày 24/12.

1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17/ 12 (bỏ các ngày trong Tuần III mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

2. Về các ngày trong tuần, từ 17/12 đến 31/12, có thể cử hành như sau:

– Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337).

– Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 332).

3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ kinh Phụng vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ:

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a). Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

17  14  Tm  Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng. 

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II. 

St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18  15  Đ  Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

 Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (+1838), Tử đạo.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

19  16  Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Bích Trì, Thành Lập, họ Đa Ngư, họ Quyết Tiến, họ Lạt Sơn và họ Thiện Đông, họ Khuyến Lương chầu Mình Thánh.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (+1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (+1839); Thánh Au-gut-ti-nô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (+1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (+1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh,

Giáo dân (+1839), Tử đạo.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Mk 5,1-4a; Hr 10,5-10; Lc 1,39-45.

Cùng nhau học giáo lý

478. Hỏi: Phải chăm sóc những người hấp hối như thế nào?

Thưa: Những người hấp hối có quyền được sống xứng đáng với phẩm giá vào những giây phút cuối cùng của đời sống trần thế, nhất là được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và các Bí tích, giúp họ chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.

479. Hỏi: Phải đối xử với thân xác kẻ chết như thế nào?

Thưa: Thi hài người quá cố phải được đối xử với lòng tôn trọng và bác ái. Hội thánh cho phép hỏa táng, nếu việc này không gây rắc rối cho đức tin về sự phục sinh thân xác.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

20  17  Tm  Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21  18  Tm  Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được thụ phong linh mục (1967). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Ngài.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22  19  Tm  Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23  20  Tm  Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng.

Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục. 

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24  21  Tm  Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người, đó là mùa Giáng Sinh” (AC 32).

Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày Giáng Sinh, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” (IM 137).

(Tr) Chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

25  22  Tr  Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Lễ Đêm:  Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ Rạng Đông:  Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ Ban Ngày:  Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14).

Hôm nay, các tư tế có thể cử hành hay đồng tế ba (03) Thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp của mỗi Thánh lễ; nhưng các giáo hữu chỉ buộc tham dự một Thánh lễ. Hôm nay khi các tư tế cử hành (chủ tế) 3 Thánh lễ thì được phép nhận và giữ 3 bổng lễ cho mình, (Gl. 951 §1), trừ trường hợp cha xứ/giám quản dâng Lễ cầu cho giáo dân. 

26  23  Tr   CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIUSE, lễ kính.

Xứ Đoan Nữ, Ngọc Thị, Nam Dư, Vĩnh Trị và họ Yên Lộ chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ thánh Tê-pha-nô, Phó tế, tử đạo tiên khởi. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52.

Cùng nhau học giáo lý

480. Hỏi: Chúa đòi hỏi mỗi người điều gì về vấn đề hòa bình?

Thưa: Ðức Kitô, Ðấng đã tuyên bố “phúc cho ai xây dựng hòa bình” (Mt 5, 9), đòi hỏi sự bình an của tâm hồn và kết án thái độ giận dữ, là muốn báo thù vì điều xấu đã phải gánh chịu, và lòng thù ghét, là ao ước điều xấu cho tha nhân. Những thái độ này, nếu cố ý và ưng theo trong những vấn đề rất quan trọng, đều là những tội trọng nghịch lại với đức ái.

481. Hỏi: Hòa bình trên thế giới là gì?

Thưa: Hòa bình trên thế giới cần thiết để đời sống con người được tôn trọng và phát triển. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh hay là sự cân bằng các thế lực đối lập, nhưng là sự “ổn định trật tự” (thánh Augustinô), “thành quả của công lý” (Is 32, 17) và hiệu quả của đức ái. Hòa bình trần thế là hình ảnh và hoa trái bình an của Ðức Kitô.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

27  24  Tr  Thứ Hai. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28  25  Đ  Thứ Ba. CÁC THÁNH ANH HÀI,  TỬ ĐẠO, lễ kính. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29  26  Tr  Thứ Tư. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Ca vịnh Tuần I. 

Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30  27  Tr  Thứ Năm. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

31  28  Tr  Thứ Sáu. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top