LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho người khuyết tật

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

02 20 X Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên.

(Tr) Ban sáng, lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

 Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

03 21 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Cửa Bắc, Mạc Thượng, Đồng Đội, Chúc Lý, Khắc Cần, họ Du My, họ Linh Thượng, họ Ngọc Lâu, và họ Phú Hiền chầu Mình Thánh.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1991). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không đọc Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Linh mục, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

Cùng nhau học giáo lý

73. Làm thế nào để hiểu được thực tại của tội lỗi?

T. Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người. Một thực tại như thế chỉ được hiểu biết cách đầy đủ dưới ánh sáng Mạc khải của Thiên Chúa, và nhất là dưới ánh sáng của Ðức Kitô, Ðấng Cứu Ðộ mọi người, Ðấng tuôn đổ ân sủng thật sung mãn bất cứ nơi nào tràn đầy tội lỗi.

74. Sự sa ngã của các thiên thần là gì?

T. Với cách diễn tả này, người ta muốn nói rằng Satan và các ma quỉ khác, được Thánh Kinh và Thánh truyền nói đến, vốn là các thiên thần tốt lành do Thiên Chúa dựng nên, nhưng đã trở thành ác xấu, bởi vì, qua việc chọn lựa tự do và dứt khoát, chúng từ chối Thiên Chúa và Vương quyền của Ngài và như thế làm phát sinh ra hỏa ngục. Chúng cố gắng lôi kéo con người vào cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa; nhưng trong Ðức Kitô, Thiên Chúa xác nhận chiến thắng chắc chắn của Ngài trên Ác thần.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

04 22 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Is 2,1-5; Mt 8,5-11.

05 23 Tm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

Kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện. Đây là lễ trọng riêng của giáo xứ Sở Kiện.

Is 11,1-10; Lc,10,21-24.

06 24 Tm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Ni-cô-la, Giám mục.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng (+1861), Tử đạo.

Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

07 25 Tr Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

Thánh Am-brô-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

08 26 Tr Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.

Lễ tước hiệu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Đọc (hát) Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09 27 Tm Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.6-8.

10 28 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Phú Mỹ, Trại Mới, Cao Mật Bến, họ Thượng Đồng, họ Mỹ Duệ, họ Động, và họ Đống Hai chầu Mình Thánh.

Không đọc Kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Không cử hành lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-rê-tô, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.

Cùng nhau học giáo lý

75. Tội đầu tiên của con người cốt tại điều gì?

T. Con người, bị ma quỷ cám dỗ, đã dập tắt trong trái tim mình sự tin tưởng vào những liên hệ với Ðấng Sáng Tạo của mình. Khi không tuân phục Thiên Chúa, con người muốn trở nên “như Thiên Chúa”, không nhìn nhận Thiên Chúa và không còn căn cứ vào Thiên Chúa nữa (St 3,5). Như thế, Ađam và Evà lập tức đánh mất ân sủng của sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy cho bản thân và tất cả con cháu họ.

76. Tội tổ tông truyền là gì?

T. Mọi người đều bị sinh ra trong nguyên tội. Nguyên tội là tình trạng thiếu vắng ơn thánh sủng và sự công chính nguyên thủy. Ðó là một tội mà chúng ta “vướng mắc” chứ không phải là một tội mà chúng ta vấp phạm; đó là tình trạng lúc chào đời chứ không phải là một hành vi cá nhân. Do sự thống nhất của toàn thể loài người, tội này được truyền lại cho con cháu của Ađam trong bản tính loài người, “không phải do bắt chước, nhưng là qua truyền sinh.” Việc truyền đạt này là một mầu nhiệm mà chúng ta

không thể hiểu được cách trọn vẹn.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

11 29 Tm Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

12 30 Tm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ (1840), Tử đạo.

Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

13 01/11 Đ Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

14 02 Tr Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

15 03 Đ Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (+1838) và Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (+1838); Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

16 04 Đ Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục (+1839); và Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), Linh mục (+1839), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

Hướng dẫn phụng vụ các ngày mùa Vọng từ 17/12 đến ngày 24/12.

1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17/ 12 (bỏ các ngày trong Tuần III mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

2. Về các ngày trong tuần, từ 17/12 đến 31/12, có thể cử hành như sau:

– Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337).

– Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 332).

3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ kinh Phụng vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ:

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a). Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

17 05 Tm (Η) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần ΙΙΙ.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Bích Trì, Thành Lập, họ Đa Ngư, họ Quyết Tiến, họ Lạt Sơn và họ Thiện Đông, họ Khuyến Lương chầu Mình Thánh.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Không cử hành lễ thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

Cùng nhau học giáo lý

77. Những hậu quả khác do nguyên tội gây nên là gì?

T. Sau khi tổ tông đã phạm tội, bản tính con người không hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng bị thương tật trong các sức lực tự nhiên của mình, chịu sự u mê, đau khổ và nằm dưới quyền lực sự chết; bản tính con người bị nghiêng chiều về tội lỗi. Sự nghiêng chiều này được gọi là dục vọng (concupiscentia).

78. Thiên Chúa đã làm gì sau tội đầu tiên của con người?

T. Sau tội đầu tiên, thế gian đã bị tràn ngập tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người dưới quyền lực sự chết. Trái lại, Ngài đã tiên báo cách mầu nhiệm – trong “Tiền Tin Mừng” (x. St 3,15) – rằng sự dữ sẽ bị đánh bại và con người sẽ được nâng dậy khỏi sự sa ngã của họ. Ðó là lời tiên báo đầu tiên về Ðấng Mêsia cứu chuộc. Vì thế, chúng ta đã gọi sự sa ngã là “tội hồng phúc” (felix culpa), vì “nhờ có ngươi, ta mới có được Ðấng Cứu Chuộc cao cả dường này” (Phụng Vụ đêm Vọng Phục sinh)

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

18 06 Tm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

19 07 Tm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (1839); Thánh Au-gut-ti-nô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân (1839), Tử đạo.

Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20 08 Tm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21 09 Tm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được thụ phong linh mục (1967). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22 10 Tm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.

1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23 11 Tm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24 12 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Đoan Nữ và xứ Ngọc Thị chầu Mình Thánh.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày Giáng Sinh, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” (IM 137).

 (Tr) Chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

Cùng nhau học giáo lý

79. Tin Mừng cho con người là gì?

T. Tin Mừng là lời loan báo về Ðức Giêsu Kitô, “Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), Ðấng đã chết và đã sống lại. Vào thời vua Hêrôđê và Hoàng Ðế Xêdarê Augustô, Thiên Chúa đã thực hiện những lời Ngài đã hứa với Ábraham và dòng dõi qua việc Ngài đã sai “Con Mình tới, sinh làm con một người nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Ga 4,4-5).

80. Tin Mừng này được loan truyền như thế nào?

T. Ngay từ đầu, các môn đệ tiên khởi đã khao khát loan báo Ðức Giêsu Kitô, nhằm làm cho mọi người tin vào Người. Ngày nay cũng thế, sự hiểu biết say mê Ðức Kitô làm nẩy sinh nơi các tín hữu niềm khao khát rao giảng Tin Mừng và dạy giáo lý, nghĩa là giúp mọi người nhận thấy tất cả kế hoạch của Thiên Chúa trong con người Chúa Giêsu và dẫn đưa nhân loại đến hiệp thông với Người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

25 13 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Lễ Đêm:Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ Rạng Đông:Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14).

Hôm nay, các tư tế có thể cử hành hay đồng tế ba (03) Thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp của mỗi Thánh lễ; nhưng các giáo hữu chỉ buộc tham dự một Thánh lễ. Hôm nay khi các tư tế cử hành (chủ tế) 3 Thánh lễ thì được phép nhận và giữ 3 bổng lễ cho mình, (Gl. 951 §1), trừ trường hợp cha xứ/giám quản dâng Lễ cầu cho giáo dân.

26 14 Đ Thứ Ba. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Cv 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22.

27 15 Tr Thứ Tư. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28 16 Đ Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29 17 Tr Thứ Sáu. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30 18 Tr Thứ Bảy. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

31 19 Tr CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIUSE, lễ kính.

Xứ Nam Dư, Vĩnh Trị chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Hc 3, 3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).

Hoặc:

St 15, 1-6; 21, 1-3; Hr 11, 8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).

Cùng nhau học giáo lý

81. Danh thánh “Giêsu” nghĩa là gì?

T. Danh thánh Giêsu, được thiên thần gọi ngay từ lúc Truyền tin, có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Danh thánh này nói lên căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu, vì “chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Mt 1,21). Thánh Phêrô khẳng định rằng “dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

82. Tại sao Chúa Giêsu lại được gọi là “Ðấng Kitô”?

T. “Kitô” là tiếng Hy Lạp, còn “Mêsia” là tiếng Hypri, có nghĩa là “được xức dầu”. Chúa Giêsu là Ðấng Kitô vì Người được Thiên Chúa thánh hiến, được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc của Người. Người là Ðấng Mêsia mà dân Israel mong đợi, được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian. Chúa Giêsu đã chấp nhận tước hiệu Mêsia, nhưng đã xác định rõ ràng ý nghĩa tước hiệu này: “từ trời xuống” (Ga 3,13), chịu đóng đinh và rồi sống lại, Người là Tôi Trung Ðau Khổ, “hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Từ tước hiệu Kitô này, chúng ta được mang danh hiệu là người Kitô hữu.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Scroll to Top