LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Hướng về việc huấn luyện nam nữ tu sĩ và chủng sinh.

Chúng ta cầu xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi của họ qua việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và cộng đoàn, nhờ đó họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

Tháng Đức Mẹ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giê-su Ki-tô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ, ”khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65).

Như các bà mẹ trần gian, không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới, nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta, Đức Ma-ri-a đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gio-an, nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình, trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ, các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

01 23   Tr Thứ Tư Tuần V Phục Sinh.

(Tr) Lễ thánh Giu-se thợ.                          

Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội (01.05.1999).

Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Thánh Đường. Tại nhà thờ Chính Tòa: lễ trọng; tại các nhà thờ khác trong Tổng Giáo Phận Hà Nội: lễ kính.

Kinh Tiền tụng: Lễ cung hiến thánh đường. Bài đọc: Lễ cung hiến thánh đường.

Chú ý: Hôm nay, trong Tổng Giáo Phận Hà Nội, chỉ những nhà thờ nào đã được cung hiến với tước hiệu thánh Giu-se thợ, và giáo xứ nào nhận thánh Giu-se thợ làm bổn mạng mới được phép cử hành lễ thánh Giu-se thợ.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Au-gút-ti-nô Đông (Schoeffler), Linh mục (U 1851), Tử đạo.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.            

Bài đọc lễ Thánh Giuse Thợ:

St 1,26–2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.

02 24   Tr Thứ Năm Tuần V Phục Sinh.

Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (U1854), Tử đạo.

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

03 25   Đ Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh.

THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.         

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.                                 

1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.                                        

04 26   Đ Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh.

Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (U1852), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.           

05 27   Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ca vịnh tuần II.                 

Xứ Trung Đồng, Lam Điền, Tràng Duệ, Hòa Trung, Cổ Liêu, và họ Nội Thôn chầu Mình Thánh.        

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

Cùng nhau học giáo lý

114. Ðâu là thái độ của Chúa Giê-su đối với Lề luật Ít-ra-en?

T. Chúa Giê-su không hủy bỏ Lề luật do Thiên Chúa trao ban cho ông Mô-sê trên núi Si-nai, nhưng Người đã làm cho Lề luật nên trọn bằng cách đem lại cho Lề luật lời giải thích tối hậu. Người là Ðấng ban hành Lề luật của Thiên Chúa, Ðấng chu toàn Lề luật cách viên mãn. Ngoài ra, qua cái chết đền tội trong vai trò Người Tôi Trung, Người hiến dâng hy tế duy nhất có khả năng cứu chuộc tất cả “tội lỗi người ta đã phạm trong thời Giao ước đầu tiên” (Hr 9,15).

115. Ðâu là thái độ của Chúa Giê-su đối với Ðền thờ Giê-ru-sa-lem?

T. Chúa Giê-su bị kết án là có thái độ thù nghịch với Ðền thờ. Thực ra, Người đã tôn trọng Ðền thờ như là “nhà của Cha mình” (Ga 2,16). Chính tại đó Người đã giảng dạy một phần giáo huấn quan trọng của Người. Nhưng Người cũng báo trước Ðền thờ sẽ bị tàn phá, trong liên hệ với cái chết của Người. Người tự giới thiệu mình là nơi cư ngụ vĩnh viễn của Thiên Chúa giữa loài người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

06 28   Tr  Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh.                     

Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a.

07 29   Tr Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh.

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.           

08 01/4 Tr Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh.          

Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15.

Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng.

09 02   Tr    Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh.

CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”.                                   

Không cử các hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, Linh mục (U1840), Tử đạo.

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20.                   

10  03   Tr  Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh.         

(Tr) Thánh Gio-an A-vi-la, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.               

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.                        

11 04   Tr Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh.

Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (U1847), Tử đạo.

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

12 05   Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần III.                                                    

Xứ Bút Đông (Trác Bút), Phương Trung, Trung Lương, Vĩnh Trụ, họ Tự Khoát và họ Thanh Quang chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.   

Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19.

Cùng nhau học giáo lý

116. Chúa Giê-su có chống lại niềm tin của Ít-ra-en vào Thiên Chúa duy nhất và là Ðấng cứu độ hay không?

T. Chúa Giê-su không bao giờ chống lại niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, cả khi Người hoàn tất công trình của Thiên Chúa cách trọn hảo, chu toàn các lời hứa về Ðấng Mê-si-a và đồng thời mạc khải Người ngang hàng với Thiên Chúa: đó là việc tha thứ các tội lỗi. Người mời gọi chúng ta phải tin vào Người và phải sám hối, giúp chúng ta nhận ra sự hiểu lầm bi thảm của Công nghị đã kết án Người đáng phải chết vì lý do phạm thượng.

117. Ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-su?

T. Không thể qui trách nhiệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su một cách không phân biệt cho mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho con cháu họ sau này. Mỗi tội nhân, nghĩa là mọi người, thực sự là nguyên nhân và công cụ gây nên những đau khổ của Ðấng Cứu Chuộc. Chịu trách nhiệm nặng nề hơn nữa là những người, đặc biệt nhất là các người Ki-tô hữu, thường xuyên sa ngã phạm tội và vui thoả trong những điều xấu xa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

13 06   Tr Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh.                   

(Tr) Đức Mẹ Fa-ti-ma.        

Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

14  07   Đ Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh.                                 

THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15 08   Tr Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.                                             

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

16 09   Tr Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.                                         

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

17 10   Tr   Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh.       

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.          

18 11   Tr Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh.

(Đ) Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.

Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn qua đời (1990). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.   

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, theo gương các Thánh Tông Đồ, hợp nhau lại trong lời cầu nguyện, đồng tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa.

19    12   Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Chúa Nhật III trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Kẻ Sải (Tụy Hiền), Bàng Ba, Long Đầm và họ Thọ Cách chầu Mình Thánh.                                  

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Cùng nhau học giáo lý

118. Tại sao cái chết của Chúa Giê-su lại nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa?

T. Ðể tất cả chúng ta, là những kẻ đáng chết, được giao hòa trong Ðức Ki-tô, Thiên Chúa đã đưa ra một kế hoạch tràn đầy tình yêu là sai Con mình đến phó mình chịu chết vì những kẻ tội lỗi. Cái chết của Ðức Ki-tô đã được loan báo trong Cựu Ước, đặc biệt như hy tế của Người Tôi Tớ chịu đau khổ, và đã xảy ra “theo như lời Thánh Kinh.”

119. Ðức Ki-tô đã dâng hiến mình cho Chúa Cha như thế nào?

T. Ðức Ki-tô đã tự do dâng hiến mình cho Chúa Cha, để chu toàn ý định cứu độ. Người đã trao ban sự sống “làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc 10,45). Nhờ đó, Người giao hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa. Sự đau khổ và cái chết của Người cho thấy nhân tính của Người là dụng cụ tự do và hoàn hảo để Thiên Chúa, Ðấng muốn cứu độ mọi người, thể hiện tình yêu của Ngài.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) “Các tuần lễ trong mùa Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Chúa nhật: Bài Đọc Năm B

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

20 13 Tr Thứ Hai Tuần VII Thường Niên.

Ca vịnh tuần III

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!                          

Không cử hành lễ thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.                         

St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.

21 14 X Thứ Ba Tuần VII Thường Niên.

(Đ) Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo.                           

Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

22 15   X Thứ Tư Tuần VII Thường Niên.   

(Tr) Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.

Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (U1857) và Thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.   

23 16   X Thứ Năm Tuần VII Thường Niên.                        

Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.

24 17 X Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên.                              

Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

25 18   Đ  Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (U1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).                       

(Tr) Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

(Tr) Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng.

(Tr) Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.     

Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.                                    

26 19   Tr  CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Phú Lương, An Thái, Phúc Châu, Sở Hạ, họ An Mông, và họ Duyên Hà chầu Mình Thánh.

Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (U1861); và Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (U1861), Tử đạo.               

Không cử hành lễ thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

Cùng nhau học giáo lý

120. Việc dâng hiến của Chúa Giê-su được diễn tả như thế nào trong Bữa Tiệc Ly?

T. Trong Bữa Tiệc Ly với các Tông đồ vào buổi tối trước cuộc Khổ nạn, Chúa Giêsu đã tham dự trước, nghĩa là Người ám chỉ và thực hiện trước, việc tự nguyện dâng hiến chính mình: “Ðây là Mình Thầy bị nộp vì anh em” (Lc 22,19); “Ðây là Máu Thầy, máu đổ ra…” (Mt 26,28). Như thế, Người vừa thiết lập Bí tích Thánh Thể như việc “tưởng nhớ” (1 Cr 11,25) đến hy tế của Người, vừa thiết lập các Tông đồ của Người thành những tư tế của Giao ước mới.

121. Ðiều gì đã xảy ra trong cơn hấp hối nơi vườn Giết-sê-ma-ni?

T. Mặc dầu nhân tính rất thánh của Ðấng là “Tác giả sự sống” (Cv 3,15) đã khiếp sợ sự chết, nhưng ý chí nhân loại của Con Thiên Chúa vẫn tùng phục thánh ý Chúa Cha: để cứu độ chúng ta, Chúa Giê-su chấp nhận gánh lấy tội lỗi chúng ta trong thân xác mình, Người “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2,8).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

27 20   X Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.                           

1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.        

28 21   X Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên.      

Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (U1859), Tử đạo.        

1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.    

29 22   X Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng.                                 

1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.

30 23   X Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên.

1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.

31 24   Tr Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên. 

LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính.

Hôm nay kỷ niệm ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 2/7/1627, Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes, S.J.) lần đầu tiên đến giảng đạo tại thành phố Hà Nội (Kẻ Chợ). Các nhà thờ trong thành phố Hà Nội cử hành lễ trọng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.     

Lên đầu trang