Tháng Sáu – 2022

Tháng Năm (đ), Tháng Sáu (đ) – Nhâm Dần

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô giáo trên thế giới, thực hành đức ái và sống thánh thiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời. 

01  03/5  Tr  Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.

Ca vịnh tuần III.

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (+1862), Tử đạo. 

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19. 

02  04  Tr  Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

(Đ) Thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (+1862), Tử đạo. 

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

03  05  Đ  Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh. 

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 

Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, Giáo dân (+1862), Tử đạo. 

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19. 

04  06  Tr  Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, theo gương các Thánh Tông Đồ hợp nhau lại trong lời cầu nguyện đồng tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa.

05  07  Đ  CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Xứ Phủ Lý, Hàng Bột, Lại Yên và họ Thị chầu Mình Thánh. 

Thánh Đa minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (+1862); và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (+1862), Tử đạo. 

Lễ thánh Luca Vũ Bá Loan dời sang ngày 07/6. 

Không cử hành lễ thánh lễ Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. 

Cùng nhau học giáo lý

527. Hỏi: Ðiều răn thứ chín đòi buộc điều gì?

Thưa: Ðiều răn thứ chín đòi buộc phải chiến thắng đam mê xác thịt trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. Cuộc chiến đấu chống lại dục vọng phải cần đến việc thanh luyện tâm hồn và thực hành đức tiết độ.

528. Hỏi: Ðiều răn thứ chín cấm điều gì?

Thưa: Ðiều răn thứ chín cấm nuôi dưỡng những ý tưởng và ước muốn về những hành vi bị giới răn thứ sáu cấm đoán.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) “Các tuần lễ trong mùa Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Chúa nhật: Bài Đọc Năm C

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

06  08  Tr  Thứ Hai Tuần X Thường Niên.

Ca vịnh tuần II.

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (+1862);  Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (+1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (+1862), Tử đạo. 

Không cử hành lễ thánh Nô-bec-tô, Giám mục.

Lễ nhớ có bài đọc riêng: 

St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.

07  09  Đ  Thứ Ba Tuần X Thường Niên.

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

08  10  X  Thứ Tư Tuần X Thường Niên.

1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

09  11  X  Thứ Năm Tuần X Thường Niên.

 (Tr) Thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh. 

1V 18,41-46; Mt 5,20-26.

10  12  X  Thứ Sáu Tuần X Thường Niên.

1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

11  13  Tr  Thứ Bảy Tuần X Thường Niên.

Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13.

12  14  Tr  CHÚA NHẬT. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.

Xứ Yên Kiện, Văn Lãng (Mường Đổn), và họ Phố Bói chầu Mình Thánh. 

Thánh Au-gut-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (U1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (U1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.

Cùng nhau học giáo lý

529. Hỏi: Làm thế nào để đạt tới sự thanh sạch của tâm hồn?

Thưa: Với ơn Chúa, trong cuộc chiến đấu chống lại các ước muốn sai trái, người tín hữu đạt được sự thanh sạch của tâm hồn nhờ nhân đức và hồng ân khiết tịnh, nhờ sự trong sáng nơi ý hướng, nơi cái nhìn bên ngoài và bên trong, nhờ chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, và nhờ cầu nguyện.

530. Hỏi: Sự thanh sạch còn có những đòi buộc nào khác nữa không?

Thưa: Sự thanh sạch đòi hỏi phải có nết na; gìn giữ những gì thầm kín của con người, diễn tả sự tế nhị của đức khiết tịnh, kiểm soát cái nhìn và cử chỉ cho phù hợp với phẩm giá của con người và những giao tế của họ. Sự thanh sạch đòi buộc phải ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn và tránh xa những gì đưa đến sự tò mò không lành mạnh. Ðiều này còn đòi buộc phải thanh tẩy môi trường xã hội, bằng cuộc chiến đấu chống lại sự suy thoái phong hóa dựa trên một quan niệm sai lạc về tự do của con người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

13  15  Tr  Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

Ca vịnh tuần III.

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

14  16  X  Thứ Ba Tuần XI Thường Niên.

1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

15  17  X  Thứ Tư Tuần XI Thường Niên. 

2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

16  18  X  Thứ Năm Tuần XI Thường Niên. 

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (+1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (+1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (+1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (+1862); và Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (+1862), Tử đạo. 

Hc 48,1-15; Mt 6,7-15.

17  19  X  Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.

Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

18  20  X  Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

2Sb 24,17-25;  6,24-34.

19  21  Tr  CHÚA NHẬT. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng.

Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là cho ơn cứu độ toàn thế giới.

(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, năm 2004).

Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó. 

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội và họ Kim Tân chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ. không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17.

Cùng nhau học giáo lý

531. Hỏi: Ðiều răn thứ mười đòi buộc điều gì và cấm điều gì?

Thưa: Ðiều răn này bổ túc cho điều răn trước, buộc phải có thái độ tôn trọng tài sản của kẻ khác. Ðiều răn này cấm: tham lam và ham muốn bất chính tài sản của người khác; cấm ganh tị, nghĩa là cảm thấy buồn phiền khi thấy người khác có tài sản, và ước ao vô độ muốn chiếm đoạt tài sản đó.

532. Hỏi: Chúa Giêsu đòi buộc điều gì khi dạy tinh thần nghèo khó?

Thưa: Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ yêu mến Người trên hết mọi sự và mọi người. Việc từ bỏ sự giàu sang trong tinh thần khó nghèo theo Tin Mừng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát chúng ta khỏi những âu lo của ngày mai, sẽ chuẩn bị cho chúng ta hưởng mối phúc của “những người nghèo khó trong tinh thần, vì Nước Trời đã thuộc về họ” (Mt 5, 3).

533. Hỏi: Khao khát lớn nhất của con người là gì?

Thưa: Khao khát lớn nhất của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa. Tiếng kêu khát vọng của con người là: “Tôi muốn nhìn thấy Thiên Chúa.” Thật vậy, con người chỉ có thể tìm được hạnh phúc đích thực và trọn vẹn của mình trong sự hưởng kiến và hạnh phúc nơi Ðấng đã dựng nên họ vì tình yêu và cũng là Ðấng lôi kéo họ về với Ngài trong tình yêu vô tận.

“Ai thấy Thiên Chúa thì đã đạt được mọi phúc lộc mà nguời ta có thể nghĩ tưởng ra được” (thánh Grêgôriô thành Nysse.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

20  22  X  Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

Ca vịnh tuần IV 

2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

21  23  Tr  Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

22  24  X  Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

(Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gioan Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo. 

2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.

Ngày 24/6 cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì vậy lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả được cử hành vào ngày 23/6.

(Tr)Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.

  Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

23  25  Tr  Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

24  26  Tr  Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa  thánh hoá các linh mục.

Hôm nay Đức Tổng Giám Mục Giuse dâng Tổng Giáo Phận cho Trái Tim Chúa.

Các nhà thờ chính xứ sẽ chầu Mình Thánh Chúa để đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giê-su, yên ủi Trái Tim Chúa vì những tội phạm đến phép Thánh Thể. Đọc kinh Đền Tạ và kinh Cầu Trái Tim Chúa Giê-su, trước Mình Thánh Chúa để trong Mặt Nhật. Cha xứ sẽ đọc kinh Dâng Xứ cho Trái Tim Chúa. Nơi nào không tiện làm việc đền tạ hôm nay, sẽ làm trong Chúa nhật tới. 

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.

25  27  Tr  Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

 Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

26  28  X  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Xứ Nam Xá, Bút Sơn, họ Linh Nội và họ Sơn Tượng chầu Mình Thánh.

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (U1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.

Cùng nhau học giáo lý

534. Hỏi: Cầu nguyện là gì?

Thưa: Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa hay là dâng lời cầu lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài. Cầu nguyện luôn là một hồng ân của Thiên Chúa, Ðấng đến gặp gỡ con người. Cầu nguyện theo Kitô giáo là một liên hệ cá nhân và sống động của con cái với Cha là Thiên Chúa vô cùng nhân lành, với Con của Ngài là Ðức Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong tâm hồn họ.

535. Hỏi: Tại sao mọi người đều được mời gọi cầu nguyện?

Thưa: Chỉ vì Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự từ hư không và vì con người, sau khi phạm tội, vẫn còn khả năng nhận biết Ðấng Sáng Tạo của mình, nên vẫn khao khát hướng về Ðấng đã tạo dưng nên mình. Mọi tôn giáo, và đặc biệt trong toàn bộ lịch sử cứu độ, làm chứng cho sự khao khát Thiên Chúa nơi con người. Nhưng chính Thiên Chúa đã đi bước trước, không ngừng lôi kéo mỗi người đến gặp gỡ Ngài cách huyền nhiệm trong việc cầu nguyện.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

27  29  X  Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh. 

Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (+1840), Tử đạo.

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

28  30  Đ  Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.

(Đ) Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Ban chiều, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng. 

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29  01/6  Đ  Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Hôm nay là lễ bổn mạng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, và là ngày kỷ niệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1999). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng. 

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

30  02  X  Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

(Đ) Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.

Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (+1838) Tử đạo. 

Am 7,10-17; Mt 9,1-8. 

Facebook
Twitter
Email
Print
Lên đầu trang