Thánh Giám mục Fr. Pierre Dumoulin Borie Cao, M.E.P

Thánh Giám mục Fr. Pierre Dumoulin Borie Cao, M.E.P †

(20/02/1808 – 24/11/1838)

Borie cao

Sinh năm: 20/02/1808 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 21/11/1830

Qua đời: 24/11/1838 († 30)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (31/07/1832 – 05/07/1838)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (05/07/1838 – 24/11/1838)

Tiểu sử Thánh Phêrô Dumoulin Borie Cao – Giám Mục (1808-1838)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top