Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho các em Thiếu nhi – Giới trẻ hai giáo xứ Phú Thứ và Bình Cách

Chúa nhật III phục sinh ngày 01/5/2022, tại giáo xứ Phú Thứ, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã ban Bí tích Thêm Sức cho 88 em thiếu nhi, giới trẻ của hai giáo xứ Phú Thứ và Bình Cách.

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha trong và ngoài giáo hạt Nam Định, quý Tu sĩ, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã nhấn mạnh vào sứ mạng chứng nhân của người Kitô hữu trong thời đại ngày nay, và ơn Chúa Thánh Thần cần thiết như thế nào cho người làm chứng nhân. Một trong những mục đích của Bí tích Thêm Sức là giúp chúng ta trở nên chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người có thành kiến, bóp méo Đạo Công giáo. Chúng ta có dám can đảm làm chứng cho những người không cùng tôn giáo về hình ảnh của Giáo hội Chúa Kitô không? Chúng ta rất cần ơn Chúa Thánh Thần để có thể can cảm, hiểu và thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, Đức TGM Giuse mong ước nơi các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động để trở nên chứng nhân của Chúa, tìm thấy niềm vui của người có Đạo; trưởng thành hơn trong đời sống đức tin mỗi ngày. Đó cũng là điều mà các bậc phụ huynh, cộng đoàn Giáo xứ mong muốn nơi các em.

Sau bài giảng lễ, nghi thức ban Bí tích Thêm sức được khởi đầu với việc tuyên xưng đức tin và việc Đức TGM Giuse đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em. Sau đó 88 em lần lượt tiến lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trong sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện đã dâng lời tri ân Đức TGM Giuse, quý Cha, quý Sơ và quý cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các em.

Giáo xứ Phú Thứ

Print
Email
Scroll to Top