Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho thiếu nhi hai xứ Sở Kiện và Khắc Cần

Vào lúc 9h30, Chúa Nhật ngày 14/8/2022, Đức Hồng Y Phêrô đã chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 89 em Thiếu nhi thuộc hai giáo xứ Sở Kiện và Khắc Cần tại Tiểu Vương cung Thánh đường giáo xứ Sở Kiện.

Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy Chủng sinh, quý Sơ, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng Y mời gọi các em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức cùng sốt sắng cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, biến đổi tâm hồn mỗi người. Ngài cũng nhắc nhớ cộng đoàn ý thức lại bổn phận của mỗi người Kitô hữu khi đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã giới thiệu với cộng đoàn phụng vụ về hình ảnh của một vị ngôn sứ mà tiên tri Isaia đã loan báo vào khoảng bảy trăm năm trước Chúa Cứu Thế ra đời. Vị Ngôn sứ ấy tràn đầy Chúa Thánh Thần và làm mọi việc trong sự hướng dẫn của Thánh Thần. Vị ngôn sứ ấy không ai khác chính là Đức Giêsu Kitô. Đức Hồng Y nói: “Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đi trên con đường chân lý, dẫn chúng ta đến sự sống đời đời và Chúa Thánh Thần là ơn đầu tiên mà Đức Giêsu ban cho các Tông đồ sau khi Ngài phục sinh”.

Ngay sau bài giảng, các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức cùng cộng đoàn phụng vụ lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép Rửa tội. Kế đó, Đức Hồng Y đặt tay ban Chúa Thánh Thần cho 89 em thiếu nhi. Các em nghiêm trang, sốt sắng tiến lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trong tiếng hát du dương của ca đoàn thiếu nhi.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Hồng Y, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Thầy cô giáo lý viên, cha mẹ và tất cả những người đã cộng tác vào việc giúp đỡ các em trong ngày đón nhận Chúa Thánh Thần.

Thật là một ngày hồng ân, các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức ra về, mang theo nguồn ân sủng dồi dào của Chúa Thánh Thần đến cho mọi người, để ơn Chúa kết thành nhiều hoa trái giữa đời sống hôm nay.

BTT Gx. Sở Kiện

Print
Email
Scroll to Top