Thánh Lễ cầu nguyện cho các tu sỹ tại giáo xứ Lường Xá

5h30, thứ Bảy, ngày 01 tháng 02 năm 2020, tại thánh đường giáo xứ Lường Xá, cha xứ Antôn Trịnh Duy Công đã dâng lễ cầu nguyện cho các tu sỹ, nhân tháng “Nên thánh trong đời sống tu sỹ”, của Tổng giáo phận Hà Nội.

Thật ý nghĩa khi trong ngày đầu tiên của tháng “nên thánh trong đời sống tu sỹ”, cộng đoàn giáo xứ cùng quy tụ về ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho đời sống thánh hiến. Cùng hiệp thông trong Thánh lễ có quý Sơ dòng Đaminh Thánh Tâm, quý Sơ quê hương Lường Xá đang về đón xuân mới tại quê nhà, quý ông bà cố, quý phụ huynh các chú ứng sinh, Ban mục vụ giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cha xứ Antôn đặt Mình Thánh chầu và cộng đoàn tham dự Giờ Kinh Phụng Vụ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng. Tiếp đến, cộng đoàn cùng lắng nghe tâm tình của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi đến các tu sỹ, cùng cộng đoàn dân Chúa qua video được phát trên trang mạng của Tổng Giáo phận.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Antôn mời gọi các tu sỹ hãy dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho hồng ân thánh hiến qua mỗi linh đạo của dòng, đồng thời đáp lại hồng ân ấy bằng nên thánh qua việc sống triệt để ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Vâng Phục và Khó Nghèo. 

Hướng về các Ông bà cố các cha, các Sơ và Phụ huynh các chú ứng sinh, cùng cộng đoàn giáo xứ, cha Antôn khích lệ mỗi gia đình hãy nên thánh bằng việc qua đời sống tin, cậy, mến, bằng việc sống bác ái yêu thương, làm chỗ dựa cho các Cha, các Sơ quê hương Lường Xá yên tâm trên bước đường phục vụ Giáo Hội.

Được biết, Lường Xá là một giáo xứ có dồi dào ơn gọi Linh mục, nam nữ Tu sỹ. Hiện nay giáo xứ có ba Cha đang phục vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội, hai Cha đang phục vụ tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, một Cha đang phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế ở Singapore, gần 20 nữ tu đang phục vụ các dòng trong Nam ngoài Bắc, một thầy chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội, một thầy đang tu dòng Châu Sơn (Ninh Bình) và năm chú ứng sinh đang học tại tiền chủng viện thánh Gioan Hà Nội.

Tạ ơn Chúa đã thương ban cho quê hương Lường Xá có nhiều ơn gọi tu trì. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ để quý Cha, quý Thầy, quý nam nữ Tu sỹ luôn bền lòng trong ơn gọi nên thánh, đồng thời biết tỏa lan niềm vui thánh thiện của đời dâng hiến trên bước đường dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân.

17358 nen thanh tu sy 4Cùng dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời cầu nguyện đặc biệt cho đời sống thánh hiến trong khoảnh khắc đầu tiên của ngày sống mới17358 nen thanh tu sy 4Lắng nghe tâm tình của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên gửi đến các tu sỹ, cùng cộng đoàn dân Chúa qua video được phát trên trang mạng của TGP17358 nen thanh tu sy 4Hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tu sỹ17358 nen thanh tu sy 4

BTT GX. Lường Xá

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top