Thánh lễ đêm giao thừa tại Giáo xứ Sơn Miêng năm 2024

Đếm ngược những giờ phút linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ngày 09/02/2024 (tức 30 Tết) cộng đoàn Giáo xứ Sơn Miêng quy tụ tại nhà thờ Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ đêm giao thừa, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe Cha xứ Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn giải thích nghĩa của Thánh lễ đêm giao thừa, cũng như báo cáo tổng kết các hoạt động nổi bật của Giáo xứ trong năm 2023.

Đúng 22h00, Cha xứ long trọng cử hành Thánh lễ trong sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn phụng vụ.                           

Cuối Thánh lễ là nghi thức hái lộc Lời Chúa. Cha xứ đại diện hái lộc chung cho cả Giáo xứ. Câu Lời Chúa gửi đến cộng đoàn trong năm mới Giáp Thìn được trích trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê, chương 3 câu 13a: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia.”

Kế đó, đại diện các hội đoàn và gia đình lần lượt lên hái lộc Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin trong năm mới 2024.

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an trên mỗi người, mỗi gia đình. Nhờ đó mọi người biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng Hội thánh địa phương bước đi vững mạnh trên con đường hiệp hành cùng với Giáo hội hoàn vũ.

BTT Gx. Sơn Miêng

Scroll to Top