Thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phê-rô Trần Quang Diệu tại Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội

IMG_0061
IMG_0061

Sau khi về quê hương làm lễ Mở tay tại giáo họ Đình Đồng, giáo xứ An Phú, giáo hạt Hà Nam thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, lúc 17g30 ngày 11/9/2015 Cha Phê-rô Trần Quang Diệu về Đại Chủng Viện dâng Thánh lễ Tạ Ơn cùng với sự hiện diện của Đức Cha Giám Đốc Laurenxô Chu Văn Minh, quý Cha Giáo và toàn thể anh em chủng sinh tại Phân khoa Triết học ĐCV Thánh Giu-se Hà Nội.

Do môi trường tập vụ khác với những anh em cùng khoá 2006, sau khi mãn khoá học vào năm 2014, thầy Diệu được nhận về làm Quản lý Đại Chủng Viện, và sau khi lãnh chức vụ Linh mục, cha vẫn tiếp tục công việc này và làm chủ nhiệm lớp Triết I.

Trong tâm tình đầu Thánh lễ, cha nói về ý nghĩa ơn gọi là phần thưởng cao quý mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, nhưng chính Chúa muốn cũng mời gọi ở nơi ta sự cộng tác và sự nỗ lực của con người. Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân vừa lãnh nhận, bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Giám Đốc, quý Cha giáo và quý thầy đã dành cho cha trong thời gian qua. Trong thánh lễ tạ ơn này, cha cũng không quên cầu nguyện cho quý đấng bậc, các ân nhân và thân nhân đã qua đời.

Trong bài giảng, Đức Cha Giám Đốc chia sẻ về chủ đề tạ ơn. Con người luôn phải có tâm tình tạ ơn vì những gì ta có hôm nay đều là do phần thưởng Thiên Chúa ban. Trong bài Tin Mừng, có 10 người được Chúa chữa lành những chỉ có một người quay lại tạ ơn Đức Giê-su. Đức Cha nhấn mạnh: “Đời là thế, nhiều khi người ta chỉ muốn nhận ơn chứ không muốn trả ơn. Hôm nay chúng ta có một người anh em trở về ngôi nhà chủng viên để tạ ơn Thiên Chúa. Đây là một niềm vui cho Cha, cho Giáo hội và đặc biệt cho Đại Chủng Viện vì chúng ta đã sản sinh ra một người con tốt lành, một người con thay mặt Đức Ki-tô ở trần gian để kéo những ơn lành của Thiên Chúa xuống cho con người”. Đức Cha kể câu chuyện về một anh thanh niên có may mắn gặp được Đức Phật, Đức Phật cho anh nhiều kho báu ở trần gian nhưng anh đều không nhận, cái anh muốn có là bàn tay của Đức Phật, vì anh nghĩ rằng có bàn tay đó thì mọi của cải trên đời anh muốn gì cũng có. Khác với anh thanh niên hôm nay, Cha Diệu cũng có một bàn tay thần kỳ, một bàn tay có thể biến bánh rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, một bàn tay có thể mang ơn Chúa đến cho nhiều người.

Trong tâm tình cuối lễ cha Diệu một lần nữa tri ân Đức Cha Giám Đốc đã nhận và dạy dỗ Cha suốt tám năm qua, cha cũng cảm ơn quý cha giáo, các chủng sinh đã cộng tác với cha trong thời gian cha làm quản lý tại Chủng viện. Cuối cùng cha xin hồng ân Chúa tuôn đổ xuống Đức Cha Giám Đốc, quý Cha Giáo và toàn thể quý thầy.

BTT ĐCV HN

IMG_0085
IMG_0086
IMG_0113
IMG_0117
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top