Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội kính gửi các ca viên tại các giáo xứ, giáo họ bản hát mẫu Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật lễ Hiển Linh. Thánh vịnh này do Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long sáng tác nhạc.

TẢI VỀ BẢN NHẠC TẠI ĐÂY

Bài hát cộng đồng

những hướng dẫn khác

Nhạc Lý

nhạc kèn

Tài liệu tham khảo

giới thiệu bài hát mới

giải nghĩa thánh vịnh

Scroll to Top