Thiên đàng ở đâu? – Suy niệm lễ Thăng Thiên

LeThangThien
LeThangThien

1.LỜI CHÚA: “Chúa Giêsu được rước lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19).

2.CÂU CHUYỆN: THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU?

Ngày 12 tháng 06 năm 1961, một phi hành gia Liên Xô tên là Ga-ga-rine đã bay trên phi thuyền Vos-tok I và bay chung quanh quĩ đạo trái đất 3 vòng. Khi trở về mặt đất, Ga-ga-rine đã tuyên bố với các phóng viên báo chí rằng: Trong suốt thời gian bay trên trời, ông đã để tâm quan sát mà chẳng thấy Thiên Chúa hay thiên đàng ở đâu cả. Đối với một người không có đức tin, thì làm sao nhìn thấy Thiên Chúa hay thiên đàng bằng cặp mắt thường được? Vậy thực ra thiên đàng ở đâu?

3.SUY NIỆM:

– Đức Giêsu nhiều lần nói đến trời cao: Trời là nơi Thiên Chúa ngự. Chẳng hạn trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha là Đấng ngự trên trời (x Mt 6,9) ; Người cũng dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16.45).

– Đức Giêsu từ trời mà đến: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống để rồi lại trở về trời (x Ga 3,13; 6,62). Người là Bánh hằng sống từ trời xuống, là Bánh đem lại sự sống cho thế gian (x Ga 6,33).

– Đức Giêsu được rước lên trời: Sau khi sống lại, Đức Giêsu tuyên bố Người đã được ban “mọi quyền năng trên trời dưới đất” (x Mt 28,18), “Người là vị Thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời” (x Dt 7,26), và đã vào chính cõi trời, để giờ đây đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta (x Dt 9,25). Qua hình ảnh được rước lên trời, Chúa Phục Sinh sẽ không còn hiện ra với các Tông đồ như trong thời gian 40 ngày sau khi sống lại. Từ đây, Người sẽ hiện diện một cách thiêng liêng, không bị lệ thuộc vào thời gian và không gian như Người đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

– Người ngự bên hữu Thiên Chúa:

Đức Giêsu với tư cách là Người, được tham dự vào vinh quang và quyền cai quản vũ trụ với Chúa Cha. Chính Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu trên mọi quyền lực thần thiêng, đặt tất cả dưới chân Người, đặt Người làm đầu toàn thể Hội thánh là thân thể Người (x Ep 1,20-23).

– Niềm hy vọng lên trời của chúng ta:

Đức Giêsu về trời là để dọn chỗ cho các môn đệ và Người hứa sẽ trở lại để đem họ về với Người (x Ga 14,2-3). Trời hay Thiên đàng là nơi trú ngụ của Thiên Chúa mà thánh Phao-lô đã cảm thấy vui thoả khi được chiêm ngắm (x 2 Cr 12,4); Là Nước Trời hay Hội thánh do Đức Giêsu thiết lập, ban đầu bé nhỏ như hạt cải, nhưng sau này sẽ phát triển thành cây to lớn đến nỗi chim trời là các dân tộc có thể đến nương náu được (x Mt 13,31-32). Thiên đàng là nơi dành cho tội nhân có lòng sám hối và tín thác cậy trông vào tình thương của Đức Giêsu, như kẻ trộm lành được vào đầu tiên với Người (x Lc 23,43). Là Vương Quốc dành cho những người công chính khi Vua Thẩm Phán sẽ lại đến để xét xử muôn dân trong ngày tận thế (x Mt 25,34.46)…

4. THẢO LUẬN: Để được lên trời với Đức Giêsu sau này, chúng ta phải làm gì?

Chúng ta phải sống Tám Mối Phúc Thật hay Hiến Chương Nước Trời do Đức Giêsu rao giảng trên núi, cụ thể là những việc làm như sau:

MỘT là tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa và được tái sinh bởi nước và Thánh Thần khi chịu phép rửa tội.

HAI là phải ăn năn sám hối tội lỗi, từ bỏ các thói hư tật xấu.

BA là phải thực hành giới răn yêu thương là có lòng thương xót người đau khổ bệnh tật và bị bỏ rơi.

BỐN là phải đi con đường hẹp leo dốc, từ bỏ ý riêng mình để vâng theo ý Thiên Chúa, sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày theo chân Chúa Giêsu.

NĂM là phải biết sử dụng của cải vật chất đời này để phụng sự Tin Mừng Nước Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

SÁU là quyết tâm sống theo gương mẫu và Lời dạy của Chúa Giêsu để ăn ở hiền lành, tha thứ vô điều kiện, có lòng trong sạch, sẵn sàng bị bách hại vì đức tin.

BẢY là phải chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng Nước Trời, trở thành chứng nhân tình thương của Chúa ngay trong môi trường sống và làm việc của mình.

5.NGUYỆN CẦU

LẠY CHÚA GIÊSU. Khi Chúa về trời, sứ thần đã nhắc nhở các môn đệ: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn cứ đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời (Cv 1,10-11). Xin giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng một lối sống vị tha, luôn nghĩ đến tha nhân. Xin cho chúng con biết chiếu ánh sáng tình thương của Chúa ra trước mặt người đời và trở nên muối ướp thiên hạ khỏi hư hỏng. Xin cho chúng con luôn sống chan hoà, như nắm men được hòa lẫn vào ba đấu bột, để cả khối bột là môi trường chúng con đang sống được dậy lên men tình yêu mến Chúa.- AMEN.

LM ĐAN VINH

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top