Thiếu nhi giáo xứ Mang Sơn: mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hòa chung niềm vui của Giáo hội mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Chúa Nhật ngày 17/11/2019, Thiếu nhi Giáo xứ Mang Sơn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ Mang Sơn và cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam, biết hi sinh phụng sự Chúa và Giáo Hội như các Thánh Tử Đạo Việt Nam xưa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu đã hướng các em Thiếu nhi và cộng đoàn tới gương hi sinh của thánh Micae Nguyễn Lý Mỹ – quan thày Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Mang Sơn. Thánh Micae Lý Mỹ là một tấm gương về sự hi sinh quên mình vì Chúa và tha nhân. Thiếu nhi muốn trở nên người tốt mà không noi theo lòng tin của các thánh Tử Đạo xưa thì đó là điều mơ mộng, hão huyền. Ngài khẳng định, thế giới mọi thời đại luôn luôn cần tình yêu. Các Thánh Tử Đạo xưa không làm việc gì đáng chết ngoài việc sống tình yêu là mến Chúa và yêu người. Các ngài đã làm Thánh thì chúng ta cũng có thể làm thánh.

Thánh lễ tiếp tục được diễn ra trang nghiêm và sốt sáng qua phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ là cuộc rước kiệu Các Thánh Tử Đạo xung quanh nhà thờ và khuôn viên nhà xứ. Hội bà thánh Đê rước kiệu thánh quan thày của mình. Đại diện Ban Mục vụ Giáo xứ rước kiệu thánh Antôn Nguyễn Đích và Thiếu nhi rước kiệu thánh Anrê Dũng Lạc. Kết thúc cuộc rước là nghi thức hôn kính Thánh Tích của Các Thánh Tử đạo Việt Nam.

16818 mung le cac thanh TDVN 6

Cha Alphongsô chủ sự Thánh lễ mừng kính trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam cho các em Thiếu nhi

16818 mung le cac thanh TDVN 6
16818 mung le cac thanh TDVN 6
16818 mung le cac thanh TDVN 6

 Cộng đoàn giáo xứ Mang Sơn cung nghinh các Thánh Tử Đạo xung quanh nhà thờ và khuôn viên nhà xứ

16818 mung le cac thanh TDVN 6

Cộng đoàn trang nghiêm lên hôn kính Thánh Tích của các Thánh Tử Đạo

BTT Mang Sơn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top