THƠ NHI NỮ

85_fond8_copy
85_fond8_copy

GỬI CÕI THIÊN THAI

Dường như nỗi nhớ đang ùa tới

Từng bước thu sang lặng bến đời

Đêm như bỗng dài và xa vắng

Xin Chúa ở cùng con, Chúa ơi

Xin đừng rời bỏ con Chúa nhé

Trái tim con nhỏ bé vô cùng

Chỉ khi con gục vào lòng Chúa

Mới hết rồi mộng ước mông lung

Tình yêu con nằm trong Tình Chúa

Chốn con nương chính Trái Tim Ngài

Cảm nhận ấy xin là mãi mãi

Nỗi nhớ này xin gửi cõi thiên thai

Nhi Nữ  26.10.2010

KHÁT VỌNG TRUYỀN GIÁO

Evangelisation

Nhận được lá thư tình của Chúa

Con thầm khấn nguyện được lên đường

Mỗi ngày con sống thêm yêu Chúa

Đem Chúa cho người thiếu tình thương

Nhìn sâu vào nỗi lòng Chúa muốn

Môn đệ trung thành với Đức Tin

Vui mừng hy vọng trong đau khổ

Chúa ở nơi cao vẫn đoái nhìn

Chiều về con tới ngai tòa Chúa

Hong lại tâm tư sưởi ấm đời

Lữ hành dương thế cùng Giáo Hội

Rao truyền Chân Lý chẳng xa xôi.

Nhi Nữ

THUỞ ĐẦU TIÊN ẤY

medaille-croix-bapteme-croix-de-jean-paul-ii_1879_1

Con nhớ ngày đầu đeo Thánh Giá

Lòng ngập niềm vui giữa cõi đời

Từng bước nhịp nhàng theo điệu nhạc

Đường về Trời thấy chẳng xa xôi

Thánh Giá tình yêu Chúa gọi mời

Cùng Mẹ đem Người đến muôn nơi

Lời kinh cuộc sống gieo thương mến

Tâm hồn trần thế được thảnh thơi

Bao năm vẫn nhớ đầu tiên ấy

Thuở trái tim con chạm tới Ngài

Hương đầu mùa thắm đời con mãi

Có Chúa còn lo chi đường dài…

Nhi Nữ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top