Thông báo: Chương trình Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
Ban Mục Vụ Giới Trẻ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT LÝ NHÂN

I. ĐỊA ĐIỂM:

Nhà Thờ Giáo Xứ Bút Đông
Địa chỉ: Đông Nội – Châu Giang – Duy Tiên – Hà Nam.

II. THỜI GIAN: CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Từ 12h00 – 21h30, ngày 28 tháng 03 năm 2021

III. CHỦ ĐỀ: “HIỆP THÔNG

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

–        13h00 – 14h00: Đón Tiếp.
–        14h00 – 14h30: Tập trung – Khởi động
–        14h30 – 15h00: Khai mạc
–        15h00 – 15h45: Chia sẻ và học hỏi giáo lý
–        15h45 – 16h00: Văn nghệ chào mừng Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
–        16h00 – 16h45: Đức TGM Giuse gặp gỡ giới trẻ và chia sẻ chủ đề
–        16h45 – 17h00: Ôn hát lễ
–        17h00 – 18h30: Thánh lễ
–        18h30 – 19h00: Giải lao và cơm tối.
–        19h00 – 19h30: Tập trung sinh hoạt 
–        19h30 – 20h00: Chầu Thánh Thể – Cầu nguyện cho đại dịch Covid
–        20h00 – 21h30: Hoan ca với chủ đề “Hiệp Thông”
–        21h30: Bế mạc chương trình

BMV Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân
Cha đặc trách: Giuse Vũ Đức Quý

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top