Thông báo mới nhận

Thông báo – Chương trình Đại hội Giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2020

dai hoi gioi tre

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

                   CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

NĂM NÊN THÁNH 2020

I. ĐỊA ĐIỂM:

NHÀ THỜ GIÁO XỨ THẠCH BÍCH

Địa chỉ: Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

II. THỜI GIAN:

Từ 12h00 – 21h30, ngày 30 tháng 07 năm 2020

III. CHỦ ĐỀ:

CÁC CON HÃY NÊN THÁNH

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

–              12h00 – 14h00: Đón tiếp

–              14h00 – 14h30: Tập trung – khởi động

–              14h30 – 15h00: Khai mạc

–              15h00 – 15h45: Chia sẻ Giáo lý năm Giới trẻ – Hỏi đáp (Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện)

–              15h45 – 16h00: Văn nghệ – (Linh Hoạt Viên)

–              16h00 – 16h15: Chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên (Đội Văn Nghệ Hạt Phủ Lý)

–              16h15 – 16h45: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ với chủ đề: Nên Thánh

–              16h45 – 17h00: Văn nghệ – (Linh Hoạt Viên) Vũ khúc chủ đề Đại Hội

–              17h00 – 17h15: Ôn hát Lễ

–              17h15 – 18h30: Thánh lễ và Nghi thức sai đi

–              18h30 – 19h15: Giải lao và cơm tối

–              19h15 – 20h00: Người Trẻ Với Thánh Thể (Cung Nghinh – Chầu Thánh Thể)

–              20h00 – 21h30: Đêm Hoan Ca với chủ đề “Nên Thánh”

–              21h30: Bế mạc Đại Hội

                                                                               TM Ban Mục Vụ Giới Trẻ

     Lm. Fx Trần Truyền Giáo

Scroll to Top