Thông báo mới nhận

Thông báo: Chương trình mừng lễ kỷ niệm 35 năm phong thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11/2023)

I – NGHI THỨC SÁM HỐI CHUNG VÀ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÒA GIẢI

 • Thứ Ba, ngày 14/11/2023
  20h00: Nghi thức sám hối chung và xét mình xưng tội
 • Thứ Tư, ngày 15/11/2023
  20h00 – 21h30: Quý cha ngồi tòa giải tội
 • Thứ Năm, ngày 16/11/2023
  Từ 20h00 đến 21h30: Quý cha ngồi tòa giải tội
 • Thứ Sáu, ngày 17/11/2023
  Từ 20h00 đến 21h30: Quý cha ngồi tòa giải tội

II – CHƯƠNG TRÌNH CÁC GIÁO XỨ VỀ HÀNH HƯƠNG VÀ MỞ CỬA NƠI LƯU GIỮ HÀI CỐT CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

1. Thứ Hai, ngày 20/11/2023

 • 9h00 – 11h30: Mở cửa nơi lưu giữ hài cốt Các Thánh Tử Đạo
 • 9h00 – 10h30: Quý cha ngồi tòa giải tội
 • 10h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 10h30: Thánh lễ (Giáo xứ Cẩm Sơn, An Khoái và Văn Quán)

2. Thứ Ba, ngày 21/11/2023

 • 9h00 – 11h30: Mở cửa nơi lưu giữ hài cốt
 • 9h00 – 10h30: Quý cha ngồi tòa giải tội
 • 10h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 10h30: Thánh Lễ (Giáo xứ An Phú, Đinh Đồng, Bói Hạ và Trung Hiếu)

3. Thứ Tư, ngày 22/11/2023

 • 16h30 – 20h00: Mở cửa nơi lưu giữ hài cốt
 • 17h30 – 18h30: Quý cha ngồi tòa giải tội
 • 18h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 18h30: Thánh Lễ (Giáo xứ Tràng Châu và Bích Trì)

4. Thứ Năm, ngày 23/11/2023

 • 16h30 – 20h00: Mở cửa nơi lưu giữ hài cốt
 • 18h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 18h30: Thánh lễ (Giáo xứ Lại Xá và Lan Mát)

5. Thứ Sáu, ngày 24/11/2023

 • 9h15: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 9h30: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự.

Sở Kiện, ngày 12 tháng 11 năm 2023

Lm. Chính xứ Giu-se Phạm Đức Văn

Scroll to Top