Thông báo mới nhận

Thông báo: Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Nam Định

Các bạn Giới trẻ thân mến! Giới trẻ Giáo hạt chúng ta đã trải qua 5 kỳ Đại Hội và kỳ Đại Hội Thứ 6 năm nay được tổ chức tại Giáo xứ Vĩnh Trị, mảnh đất thấm máu của các thánh Tử Đạo Việt Nam – cha ông chúng ta.

Với chủ đề TUỔI TRẺ SỐNG CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN”, Đại Hội Giới trẻ Giáo hạt năm nay mong muốn chúng ta tiếp bước cha ông, sống đức tin trong hoàn cảnh xã hội hiện đại hôm nay để làm chứng nhân cho Chúa.

* Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị – Giáo hạt Nam Định

* Thời gian: Từ 13h00 – 21h30 Chúa nhật XXIX Thường niên, ngày 22/10/2023

* Chủ đề: “TUỔI TRẺ SỐNG CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN”

* Chương trình cụ thể:

– 13h00 – 14h00: Đón tiếp

– 14h00 – 14h30: Tập trung – Khởi động

– 14h30 – 15h00: Khai mạc

– 15h00 – 15h30: Gặp gỡ Cha đặc trách Giới trẻ TGP

– 15h30 – 16h30: Gặp gỡ chứng nhân và chia sẻ chủ đề

– 16h30 – 16h40: Giải lao, LHV

– 16h40 – 17h00: Tập hát

– 17h00 – 18h15: Thánh lễ

– 18h15 – 19h00: Giải lao và Ăn tối

– 19h00 – 19h30: Tập trung – Sinh hoạt

– 19h30 – 21h00: Đêm diễn nguyện

– 21h00: Chầu Thánh Thể, bế mạc Đại hội

Lm. Giu-se Trần Hữu Nam
Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Nam Định

Tổng Giáo Phận

Thông báo khác

Cáo Phó

Lên đầu trang