Thông báo mới nhận

Thông báo: Đại hội Giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2023

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
Ủy ban Mục vụ Giới trẻ

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NĂM 2023

I. Địa điểm

Trung tâm Hành hương Sở Kiện

Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

II. Thời gian

Từ 12h00 đến 21h30, ngày 23 tháng 4 năm 2023 (Chúa Nhật III Phục Sinh)

III. Chủ đề

CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG

“Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường”(Lc 1,39) – Chủ đề ĐHGT Thế giới 2023

IV. Thành phần tham dự

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, Cha Tổng Đại diện An-tôn, quý cha quản hạt, quý cha Đặc trách Giới trẻ Tổng Giáo phận (TGP) và các Giáo hạt, quý cha đặc trách giới trẻ các Giáo phận miền Bắc, quý cha trong TGP, quý sơ đại diện các dòng tu trong TGP, Ban Điều hành Giới trẻ TGP, Ban Điều hành Giới trẻ các Giáo hạt và tất cả các bạn giới trẻ TGP, sinh viên và khách mời.

V. Nội dung chương trình

– 13h00 – 14h00: Đón tiếp

– 14h00 – 14h30: Tập trung – Khởi động

– 14h30 – 15h00: Khai mạc

– 15h00 – 16h00: Talkshow 

– 16h00 – 16h15: Văn nghệ và Chào đón Đức Tổng Giám mục Giu-se

– 16h15 – 16h45: Đức Tổng Giám mục Giu-se chia sẻ

– 16h45 – 17h00: Ôn hát lễ

– 17h00 – 18h30: Thánh lễ

– 18h30 – 19h00: Giải lao và cơm tối

– 19h00 – 19h30: Tập trung – Sinh hoạt

– 19h30 – 20h00: Chầu Thánh Thể

– 20h00 – 21h30: Đêm diễn nguyện với chủ đề: CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG

– 21h30: Bế mạc đại hội

                                                     Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-e Trần Truyền Giáo

                                                       Đặc Trách Giới Trẻ TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận

Thông báo khác

Cáo Phó

Lên đầu trang