Thông báo: Hội thảo tiền Công nghị về Xây dựng – 8h00, thứ Bảy ngày 25/6/2022

Ban Thư ký Công nghị Tổng Giáo Phận Hà Nội kính báo:

Hội thảo tiền Công nghị về Xây dựng với chủ đề “Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất” sẽ được diễn ra tại giáo xứ Tân Độ lúc 8h00 sáng thứ Bảy ngày 25/6/2022. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên website tonggiaophanhanoi.org cũng như trên các nền tảng khác như Youtube và Facebook.

Chương trình:

8h00 – 11h00: Hội Thảo
11h15: Thánh lễ

Youtube Hội Thảo: https://youtu.be/jaZQWDwukgE

Youtube Thánh lễ: https://youtu.be/6cEq5aJFz48

Facebook: https://www.facebook.com/events/1128773304369258/

Anh chị em thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội có thể chia sẻ ý kiến đóng góp của mình về những khía cạnh liên quan đến các lãnh vực gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban tổ chức qua:

– Hệ thống tin nhắn (chat) trên YouTube và Facebook trong khi phát trực tiếp.

– Email: congnghi.tgphanoi@gmail.com (trong khi trực tiếp và cả sau khi Hội thảo đã kết thúc)

Mọi ý kiến xin ghi rõ Tên thánh, họ và tên; thuộc giáo xứ nào; Nội dung ý kiến cố gắng ngắn gọn, súc tích.

Với những ý kiến xác đáng và giàu tính xây dựng, Ban tổ chức sẽ đọc lên ngay trong khi hội thảo trực tuyến.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Trách nhiệm của mỗi Kitô hữu là phải tôn trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa mà nhiều tài sản của Giáo Hội đang sở hữu. Vậy, theo bạn Giáo hội phải làm gì để cho mỗi Kitô hữu thực hiện tốt vai trò của mình?

2. Để cho việc tái sử dụng bất động sản của Giáo Hội, sao cho có hiệu quả và sinh ích lợi, bạn có đóng góp ý kiến gì cho Giáo Hội?

3. Bạn có ý kiến đóng góp nào để mọi người trong cộng đoàn nơi các giáo xứ, giáo họ, dòng tu đều có ý thức về việc bảo tồn, gìn giữ và xây dựng các cơ sở vật chất của giáo hội theo những hướng dẫn và qui định của giáo phận?

4. Theo bạn, phải làm gì trước nhu cầu tìm kiếm các nguồn tài chính cần thiết cho việc xây dựng cở sở vật chất phục vụ cho những sinh hoạt đức tin trong giáo xứ?

5. Bạn đánh giá thế nào về tình trạng xây dựng các cơ sở vật chất trong giáo xứ và trong Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta?

6. Theo bạn, cần phải có những quy định như thế nào trong việc xây dựng cơ sở vật chất trong giáo xứ của mình?

7. Ý kiến của bạn thế nào về việc xây dựng một ngôi nhà thờ mới thay thế ngôi nhà thờ cũ đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ? và một ngôi nhà thờ phải hội đủ những tiêu chí thế nào theo quan điểm riêng của bạn?

T/M Ban Thư Ký,
Lm. Giuse Lê Danh Tường

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top