Thông báo – Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô sẽ được cử hành vào lúc 10:00 giờ sáng thứ Năm ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế.

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 17 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

sẽ được cử hành vào lúc 10:00 giờ sáng

thứ Năm ngày 29 tháng 6 năm 2017

tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế.

Kính mời quý cha và anh chị em tín hữu về hiệp dâng Thánh lễ

cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha

và cho Đức Hồng Y nhân lễ quan thày của ngài.

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

NB: Xin quý cha mang áo lễ đỏ.

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top