Thông báo mới nhận

Thông báo: Thay đổi nhân sự Tổng Giáo phận Hà Nội

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em,

Vì nhu cầu mục vụ của Tổng Giáo phận và lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi với Ban Tư vấn, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, ngày 19 tháng 6 năm 2024 có bổ nhiệm về nhân sự cho một số giáo vụ như sau:

1. Lm. Phê-rô Tạ Văn Thắng – Chính xứ Trung Trí, được bổ nhiệm làm phó Giám đốc Caritas TGP Hà Nội.

2. Lm. Vi-xen-tê Phạm Văn Thắng – Chính xứ Yên Kiện, được bổ nhiệm làm Tuyên uý hội Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội.

3. Lm. Giu-se Kiều Văn Tụ – Đặc trách Ứng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội, được bổ nhiệm làm Tuyên uý Tu Đoàn Truyền Tin Truyền Giáo Tổng Giáo phận Hà Nội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024
Lm. Giu-se Vũ Quang Học
                                                   Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Lên đầu trang