Thông báo mới nhận

Thông báo: Thi Giáo lý Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2023

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
BAN GIÁO LÝ

THÔNG BÁO

V/v Thi Giáo lý Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2023

Kính thưa Quý Cha Quản hạt,

Quý Cha Phụ trách Giáo lý các Giáo hạt và Quý Cha,

Theo như thường lệ, kỳ thi giáo lý các cấp trong Tổng Giáo phận Hà Nội hằng năm sẽ được tổ chức vào những tháng hè. Năm nay, được sự chấp thuận của Bề trên Tổng Giáo phận, Ban Giáo lý chúng con xin trân trọng kính báo về kỳ thi giáo lý tại các giáo hạt và kỳ thi cấp giáo phận năm 2023 như sau:

CẤP GIÁO HẠT:

Thời gian: 8h00 thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2023

Địa điểm: Tại các giáo hạt

CẤP GIÁO PHẬN:

Thời gian: 8h00 thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: Giáo xứ Sở Kiện

Nội dung: Chương trình học hỏi Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: từ chương 5 đến chương 10 (tài liệu học hỏi giáo lý năm 2023, bản hỏi thưa)

Hình thức: Trả lời hay chọn đáp án đúng theo máy trình chiếu với 4 phần thi (như năm 2020).

Thành phần tham gia có 4 giới gồm: Thiếu nhi, giới trẻ, giáo lý viên, trung niên (trưởng thành). Mỗi đội thi sẽ gồm 5 thành viên chính thức.

Chúng con xin gửi kèm theo thể lệ của kỳ thi giáo lý năm 2023 dưới đây.

Chúng con kính xin quý cha thông báo và động viên khích lệ các thành phần dân Chúa trong giáo xứ hăng say học hỏi và tham gia các kỳ thi cấp giáo xứ, giáo hạt và Tổng Giáo phận.

Chúng con xin chân thành cám ơn và kính chúc quý cha chan hòa ân phúc tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

                                                                                        Linh mục Đặc trách

         Giu-se Vũ Quang Học

THỂ LỆ THI GIÁO LÝ TỔNG GIÁO PHẬN NĂM 2023

THIẾU NHI, GIỚI TRẺ, GIÁO LÝ VIÊN

PHẦN I: ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU

1. Phần thi này có tất cả 10 câu hỏi, gồm 5 câu dạng trắc nghiệm A, B, C, D và 5 câu dạng Đúng hay Sai. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 4 phương án để lựa chọn (A,B,C,D) và chỉ có một đáp án đúng nhất. Mỗi câu dạng Đúng hay Sai chỉ có một đáp án chính xác.

2. Các đội sẽ có 10 giây suy nghĩ để tìm ra đáp án đúng nhất. Sau đó, các đội giơ đáp án của mình. Đội nào có đáp án đúng sẽ ghi được 10 điểm, sai không được điểm. Tổng điểm của phần thi này là 100 điểm.

3. Các đội sẽ giơ bảng và giữ nguyên đáp án của mình cho đến khi có hiệu lệnh chuyển sang câu hỏi khác. Đội nào giơ trước hoặc sau hiệu lệnh sẽ không được tính điểm.

4. Khi đã giơ đáp án rồi thì các đội không được thay đổi đáp án. Nếu thay đổi, kết quả câu đó sẽ bị hủy.

PHẦN II: GẶP GỠ CHÚA GIÊ-SU

1. Có 5 câu hỏi dạng trả lời trực tiếp về các biến cố, sự kiện, nhân vật, thời gian, địa điểm, các phát biểu…

2. Mỗi câu có 20 giây suy nghĩ và trả lời bằng cách viết bảng. Sau khi hết thời gian, các đội sẽ giơ đáp án của mình. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai không được điểm. Tổng điểm của phần thi này là 100 điểm.

3. Các câu trả lời phải dựa theo tài liệu học hỏi vì chỉ những câu trả lời đúng với đáp án của chương trình mới được tính điểm.

4. Các đội sẽ giơ bảng và giữ nguyên đáp án của mình cho đến khi có hiệu lệnh chuyển sang câu hỏi khác. Đội nào giơ trước hoặc sau hiệu lệnh sẽ không được tính điểm.

5. Khi đã giơ đáp án rồi không được thay đổi đáp án. Nếu thay đổi, kết quả câu đó sẽ bị hủy.

PHẦN III: LÊN ĐƯỜNG VỚI CHÚA GIÊ-SU

1. Các đội lên bốc thăm để lấy thứ tự thi. Bốc được thứ tự thi nào thì thi gói thi đó.

2. Mỗi đội chọn một thành viên lên nhận 1 gói thi gồm 10 câu đáp án. Mỗi đáp án là một cụm từ. Thành viên đó phải suy nghĩ, diễn tả bằng lời và cử chỉ thật nhanh để các thành viên còn lại trong đội hiểu và trả lời đúng đáp án. Người gợi ý không được nói đúng cụm từ đáp án đưa ra, không dùng cách đánh vần, không nói từ đó có chữ cái gì, không dùng ngoại ngữ, không viết để diễn tả. Vi phạm những điều đó sẽ bị tính là phạm qui, không có điểm. Ví dụ, nếu đáp án là Đức Giê-su thì không được dùng từ Đức, từ Giê-su hay từ Đức Giê-su để diễn tả.

3. Thời gian cho phần thi này là 60 giây vừa gợi ý vừa trả lời. Các đội sẽ phải trả lời lần lượt từ câu số 1 đến câu số 10. Mỗi câu có thể gợi ý và trả lời nhiều lần cho tới khi tìm ra đáp án đúng. Câu nào không trả lời được, người gợi ý có thể bỏ qua và chuyển sang câu tiếp theo. Hết 10 câu, nếu còn thời gian có thể trở lại trả lời những câu đã bỏ qua. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, tổng số điểm của phần thi này là 100 điểm.

4. Đáp án đúng là đáp án trùng với đáp án của Ban Tổ chức.

PHẦN IV: NÊN GIỐNG CHÚA GIÊ-SU

1. Sau 3 phần thi thì chỉ có 2 đội có số điểm cao nhất mới vào vòng thi này.

2. Hình thức thi là đọc thuộc lòng dành cho cá nhân. Các thành viên trong đội sẽ lần lượt ra trước Ban Giám khảo và trả lời câu hỏi của mình.

3. Đội nào ít điểm hơn ở những vòng thi trước sẽ được chọn gói câu hỏi và trả lời trước. Mỗi gói có 5 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Tổng điểm của phần thi này là 50 điểm.

4. Sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi xong thì phải trả lời ngay. Nếu sau 5 giây, mà không trả lời, ngừng giữa chừng quá 3 giây, đọc sai 1 từ, không đọc được thì bỏ qua câu đó ngay.

5. Kết quả của phần thi này sẽ được cộng dồn vào kết quả của 3 phần thi trước đó.

TRUNG NIÊN (TRƯỞNG THÀNH)

PHẦN I: ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU

1. Phần thi này có tất cả 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 phương án để lựa chọn (A,B,C,D) và chỉ có một đáp án đúng nhất.

2. Các đội sẽ có 10 giây suy nghĩ để tìm ra đáp án đúng nhất. Sau đó, các đội giơ đáp án của mình (A,B,C,D). Đội nào có đáp án đúng sẽ ghi được 10 điểm, sai không được điểm. Tổng điểm của phần thi này là 100 điểm.

3. Các đội sẽ giơ bảng và giữ nguyên đáp án của mình cho đến khi có hiệu lệnh chuyển sang câu hỏi khác. Đội nào giơ trước hoặc sau hiệu lệnh sẽ không được tính điểm.

4. Khi đã giơ đáp án rồi thì các đội không được thay đổi đáp án. Nếu thay đổi, kết quả câu đó sẽ bị hủy.

PHẦN II: GẶP GỠ CHÚA GIÊ-SU

1. Có 10 câu phát biểu được đưa ra. Mỗi câu phát biểu được đưa ra có thể là đúng hay sai.

2. Mỗi câu có 10 giây suy nghĩ. Sau khi hết thời gian, các đội sẽ giơ đáp án của mình, nếu lựa chọn đúng thì viết chữ Đ, sai thì viết chữ S. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm, trả lời sai không được điểm. Tổng điểm của phần thi này là 100 điểm

3. Các đội sẽ giơ bảng và giữ nguyên đáp án của mình cho đến khi có hiệu lệnh chuyển sang câu hỏi khác. Đội nào giơ trước hoặc sau hiệu lệnh sẽ không được tính điểm.

4. Khi đã giơ đáp án rồi thì các đội không được thay đổi đáp án. Nếu thay đổi, kết quả câu đó sẽ bị hủy.

PHẦN III: LÊN ĐƯỜNG VỚI CHÚA GIÊ-SU

1. Sẽ có 5 câu hỏi dạng điền vào chỗ trống dành cho tất cả các đội.

2. Sẽ có một đoạn văn được đưa lên màn hình với một vài chỗ trống. Nhiệm vụ của các đội là điền những từ còn thiếu trong các chỗ trống bằng cách viết câu trả lời lên bảng.

3. Sau khi câu hỏi được đưa ra, sẽ có 30 giây để suy nghĩ và viết câu trả lời.

4. Câu trả lời đúng là câu trả lời đúng như bản văn của giáo phận đã ban hành. Trả lời đúng sẽ được 20 điểm. Trả lời sai dù chỉ một từ trong cả câu, thì câu đó không được điểm.

5. Các đội sẽ giơ bảng và giữ nguyên đáp án của mình cho đến khi có hiệu lệnh chuyển sang câu hỏi khác. Đội nào giơ trước hoặc sau hiệu lệnh sẽ không được tính điểm.

6. Khi đã giơ đáp án rồi thì các đội không được thay đổi đáp án. Nếu thay đổi, kết quả câu đó sẽ bị hủy.

PHẦN IV: NÊN GIỐNG CHÚA GIÊ-SU

1. Sau 3 phần thi thì chỉ có 2 đội có số điểm cao nhất mới vào vòng thi này.

2. Hình thức thi là đọc thuộc lòng dành cho cá nhân. Các thành viên trong đội sẽ lần lượt ra trước Ban giám khảo và trả lời câu hỏi của mình.

3. Đội nào ít điểm hơn ở những vòng thi trước sẽ được chọn gói câu hỏi và trả lời trước. Mỗi gói có 5 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Tổng điểm của phần thi này là 50 điểm.

4. Sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi xong thì phải trả lời ngay. Nếu sau 5 giây, mà không trả lời, ngừng giữa chừng quá 3 giây, đọc sai 1 từ, không đọc được thì bỏ qua câu đó ngay.

5. Kết quả của phần thi này sẽ được cộng dồn vào kết quả của 3 phần thi trước đó.

Scroll to Top