Thông báo: Thông báo Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Tổng Giáo Phận Hà Nội
Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ HẠT MỸ ĐỨC – HÒA BÌNH

Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ về tham dự ngày Đại hội.

* Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Sơn Miêng (Miêng Thượng – Hoa Sơn – Ứng Hòa – Hà Nội)

* Thời gian: Từ 13h00 – 21h30, thứ Năm, ngày 31/8/2023

* Chủ đề: Đức Ki-tô là ai? (x. Mc 8,27-35)

* Chương trình:

– 13h00 – 14h00: Đón tiếp
– 14h00 – 14h30: Tập trung – Khởi động
– 14h30 – 15h00: Khai mạc
– 15h00 – 16h00: Talkshow
– 16h00 – 16h15: Văn nghệ và Chào đón Đức Tổng Giám mục
– 16h15 – 16h45: Đức TGM Giu-se chia sẻ
– 16h45 – 17h00: Tập hát
– 17h00 – 18h30: Thánh lễ
– 18h30 – 19h00: Giải lao và Ăn tối
– 19h00 – 19h30: Tập trung – Sinh hoạt
– 19h30 – 20h00: Chầu Thánh Thể
– 20h00 – 21h30: Đêm diễn nguyện
– 21h30: Bế mạc Đại hội

Linh mục đặc trách
Phan-xi-cô Xa-vi-e Trần Truyền Giáo

**********

GIẢI THÍCH Ý NGHĨA LOGO
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT MỸ ĐỨC – HÒA BÌNH

1. Vòng màu xanh dương biểu trưng cho quả địa cầu, những dấu chấm to dần màu xanh dương biểu trưng cho những người trẻ. Cả vòng tròn và những dấu chấm đó là một câu hỏi. Câu hỏi Đức Ki-tô là ai, câu hỏi cho tất mọi người sống trên quả địa cầu này và cũng là câu hỏi cho những người trẻ đặc biệt là những người trẻ hạt Mỹ Đức – Hòa Bình nơi diễn ra đại hội.

2. Thánh giá màu đỏ ở trên đỉnh núi miền Hòa Bình ý muốn nói nơi diễn ra Đại hội Giới trẻ. Chúa vẫn ở mọi nơi mọi chỗ ở miền sơn cước núi rừng và Ngài vẫn hằng yêu thương chúng ta.

3. Hình ngọn núi màu xanh lá là tượng trưng cho núi rừng Hòa Bình nơi miền truyền giáo.

4. Ngôi nhà màu nâu tượng trưng cho nhà sàn mà đó là điểm đặc trưng cho miền dân tộc của Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình.

MẪU CỬ ĐIỆU CHỦ ĐỀ:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top