Thông báo mới nhận

Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội hân hoan thông báo:

Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho các ứng viên có tên dưới đây do Đức Tổng Giám mục Hà Nội cử hành vào lúc 9h00 sáng, thứ Tư, ngày 26 tháng Tư  năm 2023, tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giu-se Hà Nội.

1. Giu-se Lương Văn Chính, sinh năm 1984, Giáo xứ Đại Lại.

2. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1990, Giáo xứ Tân Độ.

3. Giu-se Trần Đình Ngọc, sinh năm 1989, Giáo họ Hạ Giáp, giáo xứ Gia Trạng.

4. An-tôn Vũ Đình Phúc, sinh năm 1988, Giáo xứ Tân Độ.

5. Phao-lô Nguyễn Ngọc Thật, sinh năm 1987, Giáo xứ Khoan Vĩ

6. Giu-se Trần Văn Thích, sinh năm 1989, Giáo xứ Cổ Liêu.

7. Mat-thêu Nguyễn Tất Truyền, sinh năm 1985, Giáo xứ Đồng Đội.

8. Phao-lô Dương Văn Tuấn, sinh năm 1983, Giáo xứ Hà Thao.

Xin kính mời quý cha, quý nam nữ tu sỹ và anh chị em tín hữu về hiệp thông Thánh lễ để cầu nguyện cho các thầy và Tổng Giáo phận.

Trân trọng,
Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Scroll to Top