Thông báo mới nhận

Thông báo tuyển sinh khóa thần học mục vụ năm 2021 – 2022

Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và Cộng đoàn dân Chúa,

Để chuẩn bị cho khoá học đầu tiên năm 2021 – 2022, Học Viện Thần Học Thánh Phêrô Lê Tuỳ, được Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, chính thức thành lập ngày 25 tháng 01 năm 2021, thông báo về việc ghi danh cho các học viên muốn đăng ký vào “Khóa Thần học Mục vụ”.

Chương trình đào tạo trong Học viện kéo dài 3 năm với 130 tín chỉ, gồm 54 môn học chính cùng với các chuyên đề hội thảo nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về các lĩnh vực: Triết học, Kinh Thánh, Thần học tín lý, Thần học luân lý, Thần học Phụng vụ, Thần học tu đức, Thần học về đời sống thánh hiến, Thần học mục vụ, Thánh nhạc, Lịch sử Giáo Hội và Giáo phụ. Hơn thế nữa, chương trình này giúp học viên tìm ra những phương thế khác nhau trong việc hiện thực hoá những chức năng của Bí tích Rửa tội, trưởng thành trong đời sống cá nhân cũng như đời sống thiêng liêng phù hợp với Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Thêm vào đó, học viên có được sự hiểu biết phổ quát về Truyền thống của Giáo Hội và phát triển những suy tư thần học, những sáng kiến mục vụ và loan báo Tin Mừng phù hợp với thời đại hiện nay. Sau khi hoàn thành khoá học, những hành trang tri thức được cung cấp trong học viện giúp cho các học viên sống và thực thi tốt hơn căn tính của bậc sống mình theo hướng dẫn của Giáo Hội cũng như đáp ứng nhu cầu mục vụ và loan báo Tin Mừng tại Giáo Hội địa phương.

Học viện quy định về việc tuyển sinh như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

Tu sĩ (đã khấn/hứa trong các dòng tu, tu hội và tu đoàn)

Giáo dân (trải qua phỏng vấn nếu đủ điều kiện)

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký tuyển sinh có ảnh (theo mẫu) và 01 ảnh 4×6

Giấy Chứng nhận Rửa Tội và Thêm Sức (bản sao)

Giấy giới thiệu của Bề trên (đối với tu sĩ), giấy giới thiệu của Cha xứ (đối với giáo dân)

Giấy Chứng Minh Nhân Dân hoặc Thẻ Căn Cước Công Dân (bản sao)

Bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao)

Bằng Tốt nghiệp đại học và bảng điểm (bản sao nếu có)

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Thời gian: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Toà Tổng Giám Mục Hà Nội, 40 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

1. Lm. Antôn Trần Văn Phú, Đặc trách đào tạo

ĐT: 0903414220 – Email: antonphutran83@gmail.com

2. Lm. Giuse Vũ Đức Phán, MF. Phó Đặc trách và Giám học

ĐT: 0372871980 – Email: josphanmf@gmail.com

3. Nữ tu Maria Lê Kim Yến, MTG Hà Nội, Thư ký

ĐT: 0399254302 – Email: srle2006@gmail.com

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Đặc trách đào tạo

Scroll to Top