Thông báo về ban ân xá trong Năm Đức Tin

year-of-faith-logo-VIETNAM-01

Trong Sắc lệnh ngày 14 tháng 9 năm 2012, Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh đã công bố: Trong Năm Đức Tin “các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá, tha các hình phạt tạm vì tội lỗi, nhờ lòng từ bi của Chúa, và có thể nhường các ơn này cho các linh hồn nơi luyện ngục, nếu họ thành tâm thống hối, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.”

——————————————————————————

Logo_TGM_PHERO

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40, Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 30 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

VỀ BAN ÂN XÁ TRONG NĂM ĐỨC TIN

Kính gửi: Toàn thể Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Quý cha và anh chị em thân mến,

Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta đã bước vào Năm Đức Tin, thời gian hồng phúc, mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vaticanô II và 20 năm xuất bản sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Đây là thời gian “chúng ta sẽ có cơ hội tuyên xưng đức tin nơi Chúa Phục Sinh trong các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ trên khắp thế giới; trong các gia đình, để mỗi người cảm thấy sự đòi hỏi cấp thiết phải hiểu biết hơn nữa về đức tin và truyền lại đức tin ấy cho các thế hệ mai sau” (Cánh cửa đức tin, số 8) và “khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng tuyên xưng đức Tin trong sự toàn vẹn và với một niềm xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng” (Ibid. số 9).

Mẹ Hội Thánh đã rộng ban dồi dào ân sủng cho các tín hữu, đặc biệt qua việc ban ân xá để các tín hữu được tham phần vào sự sung mãn ơn cứu chuộc của Chúa Kitô trong cộng đồng hiệp thông của các Thánh hầu đạt tới ơn cứu độ.

Ân xá là gì?

“Ân xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ. Để được hưởng nhờ ân xá, Kitô hữu phải hội đủ điều kiện được thẩm quyền của Hội Thánh qui định, vì với tư cách là thừa tác viên của Ơn cứu chuộc, Hội Thánh có thẩm quyền phân phát và chia sẻ kho tàng công phúc của Chúa Kitô và các Thánh” (Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 1472).

Tại sao Hội Thánh có quyền ban ân xá?

“Hội Thánh, nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Chúa Giêsu Kitô ban, can thiệp vì lợi ích của một Kitô hữu nào đó và mở cho họ kho tàng công phúc của Đức Kitô và của các thánh, để họ nhận được nơi Chúa Cha giầu lòng thương xót ơn tha thứ những hình phạt tạm họ đáng phải chịu do tội. Như vậy, Hội Thánh không những muốn giúp đỡ tín hữu đó, mà còn thúc đẩy họ làm những việc đạo đức, thống hối và bác ái” (Ibid.; Trích Phaolô VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, 8).

Trong Sắc lệnh ngày 14 tháng 9 năm 2012, Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh đã công bố: Trong Năm Đức Tin “các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá, tha các hình phạt tạm vì tội lỗi, nhờ lòng từ bi của Chúa, và có thể nhường các ơn này cho các linh hồn nơi luyện ngục, nếu họ thành tâm thống hối, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.” Vậy với quyền được ban qua sắc lệnh này, nay tôi quyết định rằng trong Năm Đức Tin anh chị em có thể được lĩnh ân xá qua những việc sau đây:

1. Viếng các nhà thờ sau đây trong Tổng Giáo Phận Hà Nội:

1. Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse Hà Nội (40, Nhà Chung, Hà Nội)

2. Nhà thờ Từ Châu (Kẻ Trừ)  (Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội)

3. Nhà thờ Sơn Lãng (Sơn Miêng)  (Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội)

4. Nhà thờ Bằng Sở – Trung Tâm Hành Hương Thánh Phêrô Lê Tùy (Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội)

5. Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện (Kẻ Sở)  – Trung Tâm Hành Hương Các

Thánh Tử Đạo (Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam)

6. Nhà thờ Nam Định (16, Hai Bà Trưng, TP. Nam Định)

7. Nhà thờ Vĩnh Trị (Kẻ Vĩnh) (Yên Trị, Ý Yên, Nam Định)

8. Nhà thờ Mường Riệc (Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hòa Bình)

Tại những nhà thờ trên anh chị em có thể tham dự một cử hành phụng vụ, hoặc ít là ở lại một thời gian thích hợp để cầu nguyện và suy niệm đạo đức, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, hay các thánh Tông đồ hoặc các thánh bổn mạng, tùy hoàn cảnh.

2) Tuyên xưng đức tin

Trong Năm Đức Tin, ở bất kỳ nhà thờ hay nhà nguyện, khi anh chị em tham dự Thánh lễ trọng thể hay Phụng vụ Các giờ kinh, cùng với việc tuyên xưng đức tin bằng việc đọc kinh Tin Kính vào các ngày lễ trọng hay lễ kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh Tông Đồ được liệt kê sau đây:

– 24.11: Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam

– 30.11: Lễ Thánh Anrê Tông Đồ

– 03.12 : Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các Xứ truyền giáo

– 08.12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

– 25.12: Lễ Sinh nhật Chúa Giêsu

– 27.12: Lễ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử

– 30.12: Lễ Thánh Gia Thất

– 01.01: Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

– 06.01: Lễ Chúa Hiển Linh

– 25.01: Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại

– 22.02:  Lễ Kính Tòa Thánh Phêrô

– 19.3:  Lễ Thánh Giuse

– 24.3:  Lễ Lá, Ngày giới trẻ của giáo phận

– 31.3: Lễ Chúa Phục Sinh

– 08.4: Lễ Truyền Tin

– 21.4: Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Ngày cầu cho ơn thiên triệu

– 25.4: Lễ Thánh Marcô Tác giả sách Tin Mừng

– 03.5: Lễ Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ

– 14.5: Lễ Thánh Matthia Tông Đồ

– 19.5: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

– 26.5: Lễ Chúa Ba Ngôi

– 02.6: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

– 07.6:  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

– 24.6: Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Baotixita

– 29.6: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ

– 03.7: Lễ Thánh Tôma Tông Đồ

– 25.7: Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ

– 15.8: Lễ Đức Mẹ lên trời

– 24.8: Lễ Thánh Bartôlômêô Tông Đồ

– 14.9: Lễ Suy tôn Thánh Giá

– 21.9: Lễ Thánh Matthêô Tông Đồ Tác giả sách Tin Mừng

– 01.10: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bổn mạng các Xứ truyền giáo

– 18.10: Lễ Thánh Luca Tác giả sách Tin Mừng

– 28.10: Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ

Ngoài ra, trong các thánh lễ ban phép Rửa Tội hoặc Thêm Sức có việc tuyên xưng đức tin.

Cầu chúc các cha và anh chị em cùng tuyên xưng, cử hành và sống đức tin trong hoan lạc và tràn đầy phúc lành của Chúa.

Trong Chúa Kitô,

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tổng giám mục Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top