Thông báo về Hội thảo tiền Công nghị đầu tiên

logo công nghị tgphanoi

Ban Thư ký công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội kính báo,

Cuộc Hội thảo về “Đời sống linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội” sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h00 sáng thứ Bảy ngày 08/01/2022 trên Website tonggiaophanhanoi.org và trên các nền tảng YouTube cũng như Facebook:

https://youtu.be/e2LfOoM3gqg

https://fb.me/e/1qOnnRlXX

Anh chị em thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội có thể chia sẻ ý kiến đóng góp của mình về những khía cạnh liên quan đến Đời sống các linh mục của Tổng Giáo phận.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Ban tổ chức qua:

– hệ thống tin nhắn (chat) trên YouTube và Facebook trong khi phát trực tiếp

– email: congnghi.tgphanoi@gmail.com (trong khi trực tiếp và cả sau khi Hội thảo đã kết thúc)

Xin ghi rõ Tên thánh, họ và tên; thuộc giáo xứ nào; Nội dung ý kiến cố gắng ngắn gọn, súc tích.

Với những ý kiến xác đáng và giàu tính xây dựng, Ban tổ chức sẽ đọc lên ngay trong khi hội thảo trực tuyến.

Kính mong Quý Ông Bà và Anh Chị Em tham dự trực tuyến cuộc Hội thảo để lắng nghe và chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Công nghị của Tổng Giáo phận trên con đường Canh tân đời sống Đức Tin. Một cuộc canh tân được khởi đi từ các linh mục trước tiên.

T/M Ban Thư ký,

Lm. Giuse Lê Danh Tường

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top