THÔNG BÁO – về việc Bầu mới và Kiện toàn các HĐMVGX và Ban Mục Vụ giáo họ trong toàn Tổng Giáo Phận

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

    UB. GIÁO DÂN TGP

Bảo Long, ngày 15 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

 về việc Bầu mới và Kiện toàn các HĐMVGX và Ban Mục Vụ giáo họ

trong toàn Tổng Giáo Phận

Được sự hướng dẫn và đồng hành của Đức Tổng Giám mục Giuse, Ủy ban Giáo dân chúng con đã tổ chức gặp mặt và học tập được hai lần (kể từ tháng 01/2020) cho các thành viên của HĐMVGX hai giáo hạt Nam Định và Phú Xuyên.

Hai lần tổ chức gặp mặt và học tập vừa qua cho quý HĐMVGX, Đức Tổng đều dành thời gian tới huấn dụ và dâng thánh lễ với ý “Cầu nguyện cho sứ vụ loan báo Tin Mừng”. Các buổi gặp gỡ này cũng có sự hiện diện của Cha Quản hạt, quý Cha phục vụ UBGD và quý Cha trong giáo hạt.

Vì lý do dịch bệnh nên chúng con chưa tổ chức gặp gỡ cho quý HĐMVGX các giáo hạt còn lại, song Đức Tổng cùng anh em phục vụ UBGD chúng con cũng đã sớm nhận thấy một vài điều cần thưa với quý Cha như sau:

1/ Rất khó phổ cập và áp dụng đồng bộ nội dung, tinh thần của Quy Chế HĐMVGX mà chúng ta vừa phát hành, vì những lý do sau đây:

1.1.  Khá nhiều thành viên của HĐMVGX đã cao niên;

1.2.  Niên khóa của mỗi HĐMVGX và các BMV mỗi khác;

1.3.  Nhiều giáo xứ chưa được quý Cha tổ chức phổ biến nội dung, tinh thần Quy Chế HĐMVGX.

2/ Chi phí cho mỗi lần tổ chức họp mặt và học tập rất tốn kém.

Từ những lý do trên, được phép của Đức Tổng, UBGD chúng con xin được thưa với quý Cha một vài ý như sau:

Để tiện cho việc huấn luyện và nâng cao tinh thần tông đồ cho các thành viên HĐMVGX cũng như cho các BMV giáo họ;

Để cho nội dung và tinh thần của Quy Chế HĐMVGX được áp dụng cách thống nhất và đồng bộ, cũng như bớt phần tốn kém thời gian, tài chính và công sức cho việc huấn luyện quý HĐMVGX và các BMV.

UBGD chúng con đề nghị các giáo xứ và giáo họ cùng bầu HĐMVGX và BMV giáo họ vào một thời điểm, tức trong năm 2020 này.

Kính xin quý Cha sớm chuẩn bị cho việc kiện toàn và bầu mới này, để tới ngày lễ thánh tử đạo An-tôn Nguyễn Tiến Đích (cụ Trùm Đích – 12/8), quan thày của quý HĐMVGX trong toàn Tổng Giáo Phận, Đức Tổng Giuse sẽ dâng thánh lễ Tạ ơn, cũng như cử hành Nghi thức Sai đi cho tất cả các HĐMVGX, các BMV trong toàn Tổng Giáo Phận.

3/ Về việc bầu mới hay kiện toàn các HĐMVGX và BMV, chúng con xin gợi ý như sau:

3.1. Nếu HĐMVGX hay BMV nào đã phục vụ được trên hai hoặc ba năm, xin quý Cha cho bầu mới lại toàn bộ. Tuy nhiên, thành viên nào còn đủ tuổi, có tinh thần tông đồ, nhiệt tình phục vụ, quý Cha có thể gợi ý giáo dân bầu lại thành viên đó.

3.2. Nếu HĐMVGX hay BMV nào mới phục vụ được một hoặc trên một năm, xin quý Cha dựa vào tinh thần của Quy Chế động viên họ phục vụ thêm cho đến hết ngày 12/8/2024 (ngày quan thày HĐMVGX toàn Giáo Phận).

3.3. Nếu thành viên HĐMVGX hay BMV nào còn trong độ tuổi như Quy Chế đề nghị, có tình thần tông đồ và sẵn lòng ở lại phục vụ cho tới 12/8/2024, quý Cha có thể giữ lại và tổ chức bầu bổ sung cho đủ các thành viên như Quy Chế đã định.

Xin trân trọng cám ơn sự cộng tác của quý Cha. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc xây dựng Giáo Phận của mỗi chúng ta.

Nb: UBGD chúng con cũng đưa lên trang web của TGP một vài mẫu văn bản trong mục “Tư Liệu – Văn Bản Mẫu” với hy vọng giúp được quý Cha phần nào trong việc bầu cử, phân nhiệm… HĐMVGX hay BMV các giáo họ.

TM. UB Giáo Dân TGP

Lm. Đặc Trách

Giuse Nguyễn Văn Liên

Nơi nhận:                                                                                              

Đức Tổng Giuse; 

Cha Tổng Đại Điện;

Quý Cha Quản Hạt;

Quý Cha Xứ, Cha Giám Quản.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top