Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Nhân dịp mừng Chúa Giáng Sinh và đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 1959, Bề trên giáo phận đã ra thông cáo gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các Cha, các Thầy và toàn thể anh chị em giáo hữu trong giáo phận. Đặc biệt, năm 1959 cũng là năm kỷ niệm Tam Bách Chu Niên thành lập Địa phận đàng ngoài, nên Bề trên cũng đưa ra một số chỉ dẫn giúp mọi thành phần dân Chúa gia tăng đời sống đạo đức và thánh thiện hơn.

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC

THÔNG CÁO CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

1. Đức Giám Mục gửi lời chúc mừng các Cha, các Thầy, các Bà, các anh chị em giáo hữu được nhiều ơn lành dịp lễ Thiên Chúa Giáng Sinh sắp tới.

2. Đức Giám Mục nhớ và cầu nguyện cho mọi đấng bậc, nhưng dịp lễ Thiên Chúa Giáng Sinh sắp tới, người sẽ cầu nguyện cách riêng và tha thiết hơn, xin Chúa ban cho cả Địa phận được bình an, bình an thật, bình an của Chúa, và được các ơn lành Chúa đã muốn ban khi Chúa Giáng Sinh, nhất là ơn làm con con yêu dấu của Chúa.

3. Đức Giám Mục nhắc lại lời đã khuyên năm 1955 dịp lễ Sinh Nhật (nên xem lại thông cáo 14/12/1955), về sự tôn sùng Chúa Hài Đồng, đi đàng thơ ấu thiêng liêng, chăm lo cho các trẻ em, Đức Giám Mục mong ước mọi người nhớ và làm như vậy.

4. Đức Giám Mục cũng gửi lời mừng tuổi các Đấng Bậc. Xin Chúa ban cho các Cha, các Thày, các Bà, các anh chị em giáo hữu một năm mới tốt đẹp đầy ơn phúc.

5. Năm sắp tới cũng là năm kỷ niệm Tam Bách Chu Niên, sự Tòa Thánh đã lập hai địa phận đầu ở Việt Nam, Địa phận Đàng Trong và Địa phận Đàng Ngoài, gồm cả nước Việt Nam bây giờ, và đã sai hai Giám Mục đầu tiên sang cai quản hai Địa phận ấy, lại cũng là năm Đức Giám Mục có ý dâng cả Địa phận cho Trái Tim Mẹ đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì thế, Đức Giám Mục ước mong mọi người đầy tin tưởng và hy vọng, chịu khó làm nhiều việc lành dâng lên Chúa để cảm tạ Chúa và sửa soạn việc dâng các xứ và dâng Địa phận cho chu đáo.

6. Các xứ sẽ dâng mình ngày lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội; còn ngày dâng Địa phận sẽ định sau. Đức Giám Mục trông cậy việc này sẽ sinh nhiều ơn ích cho Địa phận.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1958

T.L Đức Giám Mục

Jos. Nguyễn Ngọc Oánh. Bí thư.

THÔNG CÁO CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Số 3/1959

1. Một lần nữa, Đức Giám mục gửi lời mừng tuổi các Đấng bậc. Xin Chúa ban cho các Cha, các Thày, các bà, các anh chị em giáo hữu một năm mới tốt đẹp đầy ơn phúc.

2. Đức Giám mục ước mong mọi người thêm lòng trông cậy, vì có nhiều lẽ hy vọng, lại ra sức làm nhiều việc lành để đáng Chúa ban cho như lòng mong ước.

3. Năm mới này, là kỷ niệm Bách Chu Niên thành lập Địa phận đàng ngoài, gồm Địa phận Hà Nội và 9 Địa phận khác ở Bắc Việt bây giờ. Trước là một Địa phận nay là mười Địa phận. Chúng ta có đủ lẽ mà vui mừng trông cậy, chúng ta hãy cảm tạ Chúa và xin nhiều ơn thêm.

4. Năm nay cũng kỷ niệm một trăm năm Thánh Joan Vi-a-nê đã qua đời. Đó là một Linh mục rất thánh thiện, khi còn sống đã làm chuyển động mấy phương trời, muôn vàn người tội lỗi từ những nơi xa Châu âu, Châu Mỹ đã tuôn đên xưng tội với Người. Hội thánh đã tôn Người làm quan Thày các Cha chính xứ. Vì thế nhiều nơi đã định mừng trọng thể kỷ niệm này và lấy năm nay là năm Linh mục để cầu nguyện cho các Linh mục. Chúng ta đang đói khát Linh mục, chúng ta đã hiểu đôi chút vấn đề Linh mục là vấn đề quan trọng. Chúng ta hãy kêu van Chúa ban cho ta, cho Hội thánh nhiều Linh mục và những Linh mục thánh thiện.

5. Năm nay chúng ta sẽ dâng mình, dâng gia đình, dâng xứ, dâng Địa phận, cho Trái Tim Mẹ đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó là việc rất đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ, rất có ảnh hưởng đến vấn đề Linh mục, rất có sức mạnh để giữ đức tin, và mở rộng đạo Thánh Chúa trong Địa phận Đàng Ngoài, và riêng Địa phận Hà Nội chúng ta.

6. Anh chị em nên biết rằng: Các đấng giảng đạo đầu tiên đã đến Hà Nội ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng (2-7-1627). Chúng ta đừng nghĩ Đức Mẹ vô tình không để ý đến Địa phận chúng ta. Chúng ta hãy cậy trông Đức Mẹ nhiều. Bây giờ còn là năm Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta hãy ra sức dùng cho nên mấy ngày còn lại để tỏ lòng ta cậy trông Đức Mẹ.

7. Chính nhẽ đến 11-2-1959 là hết năm Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng Đức Thánh Cha cho lệnh kéo dài đến 18-2-1959, trùng vào lễ các Thánh Tử vì đạo Việt Nam của ta. Chúng ta hãy tỏ lòng sốt sắng nhiều trong những ngày sau hết năm Đức Mẹ Lộ Đức và hết Đức Mẹ Lộ Đức rồi, chỉ còn năm Đức Mẹ của ta, ta hãy đem hết tâm hồn vào Trái Tim Mẹ đầy khổ não. Cùng với các Thánh Tử đạo Việt Nam, ta sẽ sửa soạn một cách chu đáo việc dâng mình, dâng gia đình, dâng xứ, dâng Địa phận cho Trái Tim Mẹ đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội.

8. Trong việc sửa soạn này, mỗi người sửa soạn chính mình là điều cần thiết nhất. Rồi đến sửa soạn gia đình. Chúng ta hãy liệu dâng cho Đức Mẹ nhiều gia đình tốt lành, chẳng phải ta chỉ sửa soạn gia đình riêng ta, lại phải giúp gia đình khác. Các Cha sẽ giảng dạy cho các giáo hữu hiểu biết sự quan trọng của gia đình, và ích lợi lớn lao của gia đình thánh thiện. Để lòng Chúa ban cho Địa phận nhiều gia đình thánh thiện, Đức Giám mục ước mong từ nay các xứ, các gia đình sẽ tôn sùng Thánh Gia, và để ý mừng lễ Thánh Gia cách xứng đáng hơn.

9. Đức Giám mục hy vọng rằng: làm những việc đã chỉ dẫn ở trên, năm mới này sẽ là một năm đầy ơn phúc cho ta.

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1959

T.L. Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh.

Bí thư.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Lên đầu trang