Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Trong thông cáo ra ngày 13-01-1961, Bề trên Giáo phận đã loan tin vui, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã ban hành sắc lệnh thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (Venerabilium Nostrorum) gồm 3 Tòa Tổng Giám Mục là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Cũng trong sắc chỉ này, Đức Thánh Cha đã đặt Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Cùng với lời loan báo tin vui này, Bề trên Giáo phận cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa làm các việc lành mà dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Chúa đã thương ban cho Giáo Hội Việt Nam.

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

Ngày 13 tháng 01 năm 1961

THÔNG CÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP HÀNG GIÁO PHẨM

SỐ 1/1961

1. Đức Thánh Cha mới ban sắc lệnh lập Thánh trật ở Việt Nam, nghĩa là lập những Tòa Giám mục chính thức, họp thành những Tỉnh đạo, đầu mỗi Tỉnh đạo có Tòa Tổng Giám Mục. Riêng ở Bắc Việt có 10 Địa phận đều trở nên những Giáo khu chính thức có Tòa Giám mục riêng của mình, và họp nhau thành một Tỉnh đạo, mà đầu là Toà Tổng Giám Mục Hà Nội.

2. Đây là một việc rất quan trọng, là ơn rất trọng của Thiên Chúa và Tòa Thánh, là công nghiệp các Đấng bậc đã khó nhọc xây dựng Giáo Hội Việt Nam từ hơn 300 năm nay. Chúng ta hết thảy vui mừng cảm tạ Chúa, cảm ơn Tòa Thánh và nhờ Công nghiệp các Đấng bậc đã khó nhọc xây dựng Giáo Hội Việt Nam, lại hết lòng kêu van Chúa ban ơn, để chúng ta ăn ở xứng môn đệ và con cháu các vị anh hùng đã đi trước, nhất là đối với sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha.

3. Một điều mừng riêng cho Địa phận ta, là Đức Thánh Cha đã đặt Đức Cha chúng ta lên chức Tổng Giám Mục Hà Nội.

4. Ngày 11- Feb-1961, hồi 12 giờ, Đức Cha chúng ta sẽ làm lễ trọng để cảm tạ Thiên Chúa. Từ nay cho tới ngày ấy, các giáo hữu sẽ chịu khó làm việc lành dâng lên Chúa cảm tạ Chúa. Đâu có thể được cũng nên làm tuần Tam nhật ngày nào tùy tiện để cảm tạ Chúa và xin ơn cho Địa phận, cho cả Giáo đoàn Bắc Việt.

5. Chúng ta mong ước có một ngày tất cả các Địa phận Bắc Việt họp nhau để cùng nhau vui mừng cảm tạ Thiên Chúa và Tòa Thánh.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ kính nhớ Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa (13-1-1961).

Cha chính Địa phận Hà Nội
Giuse Trịnh Văn Căn
 
 

THÔNG CÁO VỀ VIỆC KỈ NIỆM VIỆC THÀNH LẬP TÒA TỔNG GIÁM MỤC

SỐ 6/1962

1. Ngày 22 tháng Đức Mẹ sắp tới là ngày kỷ niệm đầu tiên việc thành lập Tòa Tổng Giám mục Hà Nội với các Tòa Giám mục khác ở Bắc việt hợp thành một Giáo tỉnh. Đức Tổng Giám mục ước ao các giáo hữu nhớ mừng ngày kỷ niệm quan trọng ấy, lại lấy hết tháng Đức Mẹ là năm để kêu van Đức Mẹ, xin Đức Mẹ thương ban nhiều ơn cho cả Địa phận và cho cả Giáo đoàn Bắc việt.

2. Trong tháng ấy, các giáo hữu chớ lấy sự làm việc tháng Đức Mẹ như quen làm xưa nay làm đủ, Đức Tổng Giám mục ước mong các giáo hữu làm thêm nhiều việc lành khác để dâng lên Đức Mẹ. Mọi người nên nhớ rằng: Lần hạt Mân côi là việc làm đẹp lòng Chúa và Mẹ lắm, sinh ích lợi nhiều cho ta, Hội thánh và chính Đức Mẹ đã nhiều lần khuyên thúc chúng ta làm việc Mân côi.

3. Đức Tổng Giám mục cần phải kêu van Đức Mẹ nhiều hơn nữa cho Địa phận và cho cả Giáo đoàn Bắc việt, nên người đã lập tháng kính Trái tim Đức Mẹ và đặt vào tháng 8 dương lịch, người hy vọng rằng: Tháng kính Trái tim Đức Mẹ sẽ giúp ta thêm lòng kính Đức Mẹ và đáng Mẹ ban nhiều ơn. Anh chị em giáo hữu nên biết rằng: Nơi khác người ta đã làm tháng kính Trái tim Đức Mẹ, chúng ta đây muốn làm con riêng Đức Mẹ và muốn được Mẹ thương ban nhiều ơn, chúng ta nên cố gắng làm bằng người, nếu chúng ta không thể làm hơn người trong việc sùng kính Đức Mẹ.

4. Sau hết, Đức Tổng Giám mục khuyên các Đấng bậc nhớ cầu nguyện nhiều cho Công Đồng chung sắp tới.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày 25-4-1962

T.L Đức Tổng Giám Mục

J. Nguyễn Ngọc Oánh
 
 

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Lên đầu trang