Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Trong thông cáo ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội – 02/7/1959, Bề trên giáo phận đã chuẩn nhận cho Dòng Mến Thánh Giá kinh nguyện mang tên “Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ”. Kinh nguyện này đã được đọc công khai trong nhà nguyện của Hội dòng từ ngày 15 tháng 8 năm 1959.

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

KINH DÒNG MẾN THÁNH GIÁ DÂNG DÒNG CHO TRÁI TIM MẸ

 Lạy Đức Trinh Nữ rất sầu bi, là Nữ Vương các thánh Tử Vì Đạo. Lạy Mẹ Maria, Mẹ chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền, Mẹ trong sạch tốt đẹp mọi đàng. Thánh Thiên Thần Gabirie đã nói với Mẹ rằng: “Xin bà hãy vui mừng, bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà, xin bà đừng sợ, bà đã được Thiên Chúa yêu đương”. Lạy Mẹ, thật trong các người nữ, một mình Mẹ đã được chúc tụng. Không bao giờ Sứ thần Thiên Chúa đã chúc tụng một phụ nữ như đã chúc tụng Mẹ và Chúa Giêsu Con Mẹ đấng được chúc tụng là một Đấng Thánh, là Con Đấng Tối  Cao, là Con Thiên Chúa và Nước Người trị không cùng không hết.

Lạy Mẹ, Mẹ phải được phúc lộc vinh quang cùng với Con Mẹ, nhưng khi còn ở trần gian Mẹ đã phải đau khổ, Mẹ đã chịu đau đớn hơn các Thánh Tử Vì Đạo, lòng Mẹ đã chịu mọi khổ não vì Mẹ thương chúng con, Mẹ đã muốn cùng với Chúa Giêsu Con Mẹ gánh tội nhân loại cứu chuộc loài người chúng con.

Vì Mẹ trong sạch tốt đẹp, Thiên Chúa mới chọn làm Mẹ Chúa Cứu thế, làm Đấng Đồng Công Cứu chuộc. Mẹ càng trong sạch tốt đẹp, Mẹ càng hiểu sự tội, càng đau đớn ghét tội, càng vui lòng chịu đau khổ để đền tội chúng con.

Lạy Mẹ sự đau đớn Mẹ đã phải chịu như đắng mênh mông, như gươm sắc đâm qua lòng, như gai nhọn châm vào Trái Tim. Chúa Giêsu muốn cho mọi người hiểu lòng Mẹ, biết ơn Mẹ, sùng kính Trái tim Mẹ đã phải đau xót và chẳng hề mắc tội tổ tông. Chúa Giêsu đã căn dặn phải chú trọng đến sự đau xót của Trái Tim Mẹ. Chúa rằng: Không hề mắc tội tổ tông là ơn của Chúa, đau xót là công của Mẹ, vì thế Chúa muốn đặt tiếng chỉ sự đau xót lên tiếng chỉ ơn chẳng hề mắc tội tổ tông.

Lạy Mẹ, chúng con đây là nữ tu dòng Mến Thánh Giá, chúng con phải mau mắn đáp lại lời Chúa Giêsu kêu gọi và thực hiện điều Chúa mong muốn. Mẹ là người Mến Thánh Giá hơn ai hết, Mẹ là gương mẫu chúng con phải soi. Hơn nữa, Mẹ đã sinh ra chúng con và hằng nuôi nấng chúng con trong sự yêu mến Thánh Giá. Chúng con sùng kính sự thương khó Chúa, chúng con cũng sùng kính sự thương khó Mẹ. Chúng con muốn đi sâu vào trong Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ, để biết Mẹ và mến Mẹ hơn. Chúng con dâng trót mình, dâng cả dòng chúng con cho Trái Tim Mẹ, Trái Tim đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ước mong dòng chúng con sùng kính Trái Tim Mẹ hết lòng hết sức, chúng con hi vọng rằng: Dòng chúng con sẽ sinh ra một dòng mới mang tên tốt đẹp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và sẽ chuyên lo sùng kính Trái Tim Mẹ. Ngay từ bây giờ, chúng con dâng cả dòng tương lai này cho Trái Tim Mẹ.

Lạy Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ Maria chẳng hề mắc tội tổ tông truyền đã chịu mọi khổ não vì chúng con, xin thương cả hai dòng chúng con. Xin ban cho hai dòng chúng con hằng yêu đương nhau, hằng hoà hợp với nhau, giúp đỡ nhau làm sáng danh Chúa, cứu các linh hồn cùng đào luyện nên nhiều nữ tu thánh thiện.

Để điều chúng con ước mong được thực hiện, xin Mẹ đổ tâm tình Mẹ vào lòng mỗi người chúng con. Mẹ trong sạch tốt đẹp. Nên Chúa mới chọn để chịu đau đớn, làm Đấng  Đồng Công Cứu Chuộc. Chúng con tội lỗi, dơ nhớp, cần phải chịu đau đớn để lấy lại sự trong sạch đã mất và càng trong sạch chúng con càng có thể chịu sự đau khổ vì Chúa để cứu các linh hồn. Xin Mẹ ban cho chúng con được vui lòng chịu đau khổ, chịu hèn hạ vì Chúa, vì các linh hồn theo gương Trái Tim Mẹ, cho xứng nữ tu Mến Thánh Giá. Xin Mẹ ban cho chúng con được lòng trong sạch, hiền  lành, khiêm nhường để chúng con được làm nữ tu yêu quí của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nếu Mẹ muốn cho ai trong chúng con cứ ở lại dòng cũ, không được sang khấn trong dòng mới, dòng chị em Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con xin vâng theo ý Mẹ, nhưng chúng con muốn hết thảy chị em chúng con đều là những nữ tu xứng đáng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội yêu đương và các chị em dòng mới quí mến.

Lạy Mẹ, trong sạch với đau xót, đau xót với trong sạch rất liên lạc với nhau: ước mong dây thân ái này kết hợp chúng con với Mẹ và với nhau, dòng mới với dòng cũ. Chúng con tin chắc sự ấy sẽ làm sáng danh Chúa, ích lợi nhiều cho các linh hồn và phần thưởng chúng con đời sau trên thiên đàng sẽ rất trọng, thỏa lòng Mẹ ước mong cho con cái riêng Mẹ. Amen.

Từ ngày 15 tháng 8 năm 1959 được đọc công khai trong nhà nguyện dòng.
 

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội – 02/7/1959

Giuse Maria Khuê
Vic. Apost

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top