Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – Năm 1959

logo duc hy khue

Trong thông cáo ra ngày 03/03/1959, Bề trên Giáo phận ước ao hết thảy các tín hữu hãy sửa soạn dâng mình cho Trái Tim Mẹ Đầy Khổ Não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đặc biệt, để cảm tạ hồng ân đức tin đã được lãnh nhận, ngày 19-3-1959, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã chuẩn nhận Kinh Đức Mẹ Hà Nội là kinh nguyện được đọc công khai trong nhà thờ.

———————-

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

MỪNG CÁC LỄ KÍNH NHỚ SỰ THƯƠNG KHÓ MẸ

1. Chúng ta đang sửa soạn dâng mình cho Trái Tim Mẹ Đầy Khổ Não và Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta phải chú ý đến sự mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức mẹ.

2. Ngày 20 tháng 3 năm 1959 sắp tới là ngày lễ kính Bẩy Sự Thương Khó Đức Mẹ, Đức Giám Mục ước ao các Cha lo cho giáo hữu mừng lễ ấy cho sốt sáng hơn mọi năm.

3. Đức Giám Mục chỉ ngày 20 tháng 3 năm 1959 là ngày cá nhân dâng mình cho Trái Tim Mẹ Đầy Khổ Não và Vô Nhiễm Nguyên Tội; ai chưa dâng mình, nên thu xếp dâng mình trong hết ngày ấy, ai đã dâng mình rồi, cũng nên dâng mình lại trong ngày ấy.

4. Đức Giám Mục chỉ ngày 01 tháng 5 năm 1959 sắp tới là ngày các gia đình dâng mình cho Trái Tim Mẹ Đầy Khổ Não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Gia đình chưa dâng mình nên thu xếp dâng mình hết trong ngày ấy, gia đình nào đã dâng mình rồi, cũng nên dâng mình lại trong ngày ấy.

5. Kinh cá nhân dâng mình là kinh “Ôi đau xót và chẳng hề mắc tội Tổ Tông….” có trong một thông cáo trước đây. (Thông cáo ngày 15 tháng 9 năm 1958). Ai muốn đọc kinh khác hay tự do nói lời dâng mình cũng được. Kinh gia đình dâng mình, nếu sau này Tòa Giám Mục không chỉ một kinh nào riêng, thì các gia đình sẽ tự chọn một kinh nào xứng hợp, cũng có thể nói lời dâng mình, miễn là những lời xứng đáng.

6. Đã rõ ai hay gia đình nào không kịp dâng mình ngày đã chỉ, thì có thể dâng mình ngày khác sau ngày đã chỉ, nhưng nên thu xếp dâng mình trước ngày dâng xứ, đã định là ngày 22 tháng 8 năm 1959, nhất là trước ngày dâng Địa phận sẽ định sau.

Hà Nội, ngày 03/03/1959

T.L Đức Giám Mục

Giuse Nguyễn Ngọc Oánh
Bí thư

KINH LẠY ĐỨC MẸ HÀ NỘI

SỐ 14/1959

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Đức tin, Mẹ có phúc vì Mẹ đã tin, Mẹ cũng làm cho chúng con tin, cho chúng con được phúc.

Khi Mẹ mới chịu thai Con Đức Chúa Trời xuống thế làm Người để cứu chuộc nhân loại. Mẹ đã vội vàng mang ơn cứu chuộc cho người khác, và bà Thánh Isave đã tin, đã vui mừng ngợi khen Mẹ rằng: Chị đã được chúc phúc hơn mọi người nữ và Con trong lòng Chị đã được chúc tụng. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Vì khi tiếng Chị chào vừa vào đến tai tôi, con trong tôi đã nhảy mừng. Chị có phúc vì Chị đã tin.

Lạy Mẹ, chúng con nhớ lại: Xưa trong ngày lễ thăm viếng, các Đấng giảng đạo đã đến Thủ đô nước này, đã đem tin lành cho chúng con, thật là Mẹ đã đến thăm chúng con cùng với các Đấng giảng đạo. Mẹ đã mang đến đức tin cho chúng con, Mẹ đã làm cho đức tin nẩy nở khắp miền này, sinh nhiều hoa thơm quả ngọt là các việc lành, các nhân đức nhất là phúc Tử đạo. Mẹ đã làm cho cây hạt cải bé mọn trở nên cây lớn lao rườm rà: Kìa một Địa phận Đàng Ngoài, sau ba trăm năm, đã thành mười Địa phận.

Lạy Mẹ Maria, chúng con tin đạo Hội thánh giảng truyền, chúng con ngợi khen Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ. Mẹ đã được chúc phúc hơn mọi người nữ và Chúa Giêsu Con Mẹ đã được chúc tụng, là Chúa cả, Chúa trời đất muôn vật, Chúa Cứu Thế. Bởi đâu chúng con được Mẹ Chúa Trời đến thăm chúng con, cho chúng con được đạo, lĩnh ơn Cứu Chuộc.

Lạy Mẹ, Mẹ có phúc vì Mẹ đã tin, chúng con cũng có phúc vì chúng con đã tin. Chúng con muốn giữ vững đức tin quý báu mà Mẹ đã mang đến cho chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con giữ lòng trung thành đến cùng, đức cậy và đức mến yêu.

Thương ôi! chung quanh chúng con, còn nhiều người chưa tin, có khi là người thân cận với chúng con: Xin Mẹ thương hết, xin Mẹ thương cả những người trong nước này, cả ngoài người nước này, xin Mẹ làm cho mọi người tin, cho mọi người được phúc.

Xưa khi Mẹ đi viếng bà Thánh Isave, Mẹ chẳng mang đến ơn phần hồn. Mẹ lại giúp đỡ cả phần xác nữa. Chúa Giêsu Con Mẹ đã phán: Hãy tìm Nước Đức Chúa Trời trước đã, rồi các sự khác cũng ban thêm nữa.

Xin Mẹ ban cho chúng con cả ơn phần hồn, cả ơn phần xác, nhất là những ơn cần, những ơn lòng chúng con ước mong. Ước mong được sống bình an hạnh phúc ở đời này, và đời sau được lên thiên đàng xem thấy Chúa, được vui mừng thỏa lòng phỉ dạ, được ở gần Mẹ hưởng phúc thật, không cùng không hết. Amen.

(Từ ngày cảm tạ vì đã được đức tin: 18-4-1959, được phép đọc kinh này công khai trong nhà thờ).

Hà Nội, ngày 19-3-1959

Đã ký

Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Vic. Apost

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top