Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Trong thông cáo ra ngày 10/4/1959, Bề trên giáo phận khuyên dạy các gia đình siêng năng đọc Kinh Thánh Gia do Đức Thánh Cha Piô XII đã soạn.

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

KINH GIA ĐÌNH CŨNG LÀ KINH THÁNH GIA

Lạy Thánh gia, là Ba Ngôi Cực Thánh của trần gian, lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, là gương mẫu cao siêu, là Đấng bảo vệ các gia đình công giáo, chúng con đến với Thánh gia, không những để hưởng sự vui mừng bởi ngắm xem gương tốt lành của Thánh gia, mà lại muốn kiên tâm trung thành noi theo đường lối Thánh gia chỉ vẽ cho chúng con.

Sự bình tĩnh tươi sáng liên liên của Thánh gia an ủi lòng chúng con đang phải xao xuyến giữa những phiền não của đời sống, ngày ngày thêm phiền phức khó khăn hơn. Thánh gia chỉ vẽ cho chúng con thấy tỏ, gia đình nào đã có và giầu những nhân đức cần có cho gia thất, theo gương thánh gia dạy chúng con, chỉ có gia đình ấy mới có thể làm cho lòng chúng con tìm thấy nghỉ ngơi và hạnh phúc hợp với lòng ước mong của chúng con mà thôi.

Nhưng làm thế nào để cây non nớt gia đình chống lại được với sự nồng nhiệt của dục tình không bị kìm hãm nữa, chống lại được với những phong trào xảo quyệt, lẻn mình vào khắp nơi, gây ra phiến loạn trong tâm hồn, chống lại được với cơn bão táp của cách sống thời nay muốn đảo lộn mọi sự. Nếu cây non nớt gia đình không đâm rễ sâu vào đất tốt mầu là lòng đạo đức thì chống lại sao được? Nếu gia đình không kêu xin, nhất là chịu các bí tích, mọi người cùng chịu với nhau, để ơn trên trời tưới đẫm xuống, nếu gia đình không có hồn sống là tinh thần đức tin sáng suốt, nâng chúng con lên trên quan niệm duy vật về đời sống, nếu không lấy tình yêu làm giây liên kết chặt chẽ các ngành cây gia đình lại, thì chống lại sao được? Nhưng tình yêu này, nếu không siêu nhiên cũng qua đi như các sự khác ở đời. Nếu gia đình không có nền tảng vững vàng dựa trên sự kiên quyết của mỗi người chúng con quyết tâm làm tròn bổn phận theo đòi hỏi của nề nếp gia đình, nếu gia đình không được nâng đỡ giữa những đắng cay gặp trong cảnh lưu đầy ở trần gian, nhiều khi không có nhà hẳn hoi mà ở, không có cơm đủ mà ăn, thì chống lại sao được?

Trước cảnh hỗn độn tư tưởng làm rối tâm trí, chúng con lớn tiếng cao rao sự thánh thiện, sự duy nhất và sứ mệnh thiêng liêng của gia đình công giáo, là niềm sống của xã hội và giáo hội, chúng con mỗi người theo địa vị mình – cha mẹ – con cái – chúng con khiêm tốn nhưng kiên quyết cam đoan sẽ làm hết sức để những lý tưởng tốt lành kia trở nên sự thực trong thế giới.

Lạy Thánh Giuse là gương rất sáng láng về bậc làm cha, đã ân cần lo lắng cho Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Đồng Trinh, hằng làm mọi việc theo ơn Chúa soi sáng trong lòng, xin giúp đỡ chúng con. Lạy Mẹ Maria là Mẹ yêu mến, chắc chắn và trong sạch hơn các người mẹ, xin giúp đỡ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, đã muốn treo gương sáng trong mọi sự, nên đã vâng lời chịu lụy hơn các người con, xin giúp đỡ chúng con.

Xin cả Ba Đấng hằng ở gần chúng con, khi vui buồn, khi làm khi nghỉ, trong lúc phiền não, trong khi hy vọng, xin ở gần trẻ đang sinh, gần người đang chết.

Xin ban cho các gia đình nên lành thánh bởi theo gương Thánh gia, lại nên trường dạy nhân đức, nên nơi ấp ủ sự lành thánh cho mọi người trong gia đình, và nên con đường chắc chắn đưa mọi người trong gia đình đến nơi vĩnh phúc. Chúng con trông cậy vững vàng nhờ lời cầu bầu của Ba Đấng, chúng con sẽ được hưởng phúc đời đời. Amen.

(Bản dịch đã được Đức Cha Jos. Maria Trịnh Như Khuê – Giám mục Hà Nội ưng thuận)

Hà Nội, ngày 10/4/1959

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top